Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 4

Hergebruik van overheidssoftware

mr. dr. M.H. Paapst en P.J.R. van der Wees1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inleiding

In april 2020 heeft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet wil gaan inzetten op het vrijgeven en actief delen van de broncode van overheidssoftware.2 Bij het vrijgeven stelt de overheid de broncode van software die ze zelf ontwikkeld heeft, of heeft laten ontwikkelen, actief ter beschikking aan de maatschappij. Vrijgeven van deze broncode biedt een aantal belangrijke voordelen voor burgers, het bedrijfsleven en de maatschappij.

Zo worden er onnodige ontwikkelingskosten voorkomen, zodat de algemene middelen van de overheid en de financiële middelen in het bedrijfsleven efficiënter besteed kunnen worden, en er meer middelen beschikbaar komen voor het verbeteren van bestaande broncodes en het (laten) ontwikkelen van nieuwe software. Alleen al bij de overheid zou jaarlijks zo’n 1,1 miljard euro kunnen worden bespaard.3 Dit stimuleert technologische vooruitgang en biedt mogelijkheden vo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Wet Markt en Overheid

2. Economische activiteit vs. publieke taak

3. Integrale kosten

4. Overheidssoftware als overheidsgegevens

5. Verbod op exclusief gegevensgebruik

6. Overige gedragsregels

7. Algemeenbelangbesluit

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.H. Paapst en P.J.R. van der Wees1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16443

Verder in 2020 nr.4

 Redactioneel

U heeft op dit moment alweer de laatste editie van het Tijdschrift Staatssteun voor 2020 onder ogen. Het was voor eenieder een bewogen jaar als gevolg van de Covid-19-pandemie. Ook op het gebied va...

 De Apple zaak: is ‘tax planning’ een staatssteunprobleem?

Sinds 2014 heeft de Europese Commissie (hierna: ‘de Commissie’) meerdere onderzoeken geopend naar fiscale rulings waarin diverse lidstaten zoals Ierland, Nederland, Luxemburg en België aan multinat...

 Hergebruik van overheidssoftware

In april 2020 heeft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet wil gaan inzetten op het vrijgeven en actief delen van de broncode van overheidss...

 Europese Commissie

juli t/m november 2020BesluitenSteunmaatregel SA.57116, Nederlandse liquiditeitssteun aan KLM voldoet aan voorwaarden tijdelijke kaderregeling Covid-19, besluit van 13 juli 2020Bij besluit van 13 j...

 Markt en Overheid

augustus t/m november 2020Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (afdeling civiel recht, handel) 29 september 2020 inzake verhuur oefenruimte door de gemeente Groningen, ECLI:NL:GHARL:2020:7856Feiten en pro...