Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 6

Een inclusieve benadering van digitale overheidsdienst- verlening: wat betekent dat?

mr. ir. A.P. Engelfriet en mr. I. de Groot1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij digitalisering centraal staat. Essentiële informatie van de overheid is de afgelopen jaren toegankelijker geworden voor een grote groep burgers. Deze informatie is alleen niet toegankelijk voor iedereen, een bepaalde groep loopt hierbij tegen problemen aan. Verschillende wet- en regelgeving dient uitkomst te bieden en deze groep toegang te geven tot onze digitale maatschappij. Deze wet- en regelgeving dient ervoor te zorgen dat er sprake is van een inclusieve benadering van digitale overheidsdienstverlening.

1. Inclusieve online diensten

Bij het ontwikkelen van applicaties en websites, dan wel het gebruik hiervan, wordt niet altijd rekening gehouden met de behoeften van alle gebruikers. Hierbij moet met name gedacht worden aan de groep van personen die een beperking hebben. Zo’n twee miljoen Nederlanders zijn slechtziend, blind of doof, of hebben een lichamelijke of verstandelij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inclusieve online diensten

2. Rechten van personen met een beperking

3. Europese standaard EN 301 549

4. ‘Pas toe of leg uit’-beleid

5. EN 301 549: de basis van de Richtlijn

6. Het (tijdelijke) Besluit en de Richtlijn

7. Toegankelijkheid in de praktijk

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ir. A.P. Engelfriet en mr. I. de Groot1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16464

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

overheidsdienstverlening, toegankelijkheid, EN 301549

Verder in 2020 nr.6

 Fake it till you make it

Nepnieuws en desinformatie houden de gemoederen flink bezig. Op het moment van het schrijven van dit redactioneel, lees ik dat Amerikaanse televisiezenders een toespraak van President Trump hebben ...

 Een inclusieve benadering van digitale overheidsdienst- verlening: wat betekent dat?

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij digitalisering centraal staat. Essentiële informatie van de overheid is de afgelopen jaren toegankelijker geworden voor een grote groep ...

 Gezichtsherkenning in Nederland: een toekomstperspectief

Gezichtsherkenningstechnologie kan worden ingezet om op basis van digitale beelden (bijvoorbeeld een foto of video), gezichten of gezichtskenmerken te herkennen. De technologie wordt al enige ti...

 Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgeving van online handelaren

Het lijkt wel of Corona ermee speelt, maar juist toen de eerste lockdown werd afgekondigd, is er een hausse aan jurisprudentie gekomen – veelal van kantonrechters &nd...

 Verwerker of (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke: EDPB biedt duidelijkheid?

Op 2 september jl. is de nieuwe guidance van de European Data Protection Board over de begrippen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verwerker’ aangenomen ter consultatie (EDPB 07/2...

 Jurisprudentie

  Hoge Raad 1 september 2020 (geklede kinderen), ECLI:NL:HR:2020:1347   Strafrecht, kinderporno, selfie, foto, onderwerp van foto, seksuele gedraging, art. 240b Sr   Foto’s van naakte verdachte met...

 Wet- en regelgeving

Nota van wijziging Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt In reactie op de oproep van meerdere hoogleraren en andere aan universiteiten verbonden docenten en onder...

 Signaleringen

Verbod op plaatsen van valse consumentenbeoordelingen Het kabinet heeft een conceptwetsvoorstel gepubliceerd voor zowel modernisering als betere handhaving van de regels voor consumentenbescherming...