Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 6

Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgeving van online handelaren

mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Inleiding

Het lijkt wel of Corona ermee speelt, maar juist toen de eerste lockdown werd afgekondigd, is er een hausse aan jurisprudentie gekomen – veelal van kantonrechters –over de informatieplichten die aan handelaars zijn opgelegd bij de overeenkomst op afstand. Contractomgevingen van bekende bedrijven en organisaties zoals ANWB, Tele2, Zalando, FBTO, Ziggo, NCOI, NS en Bol.com zijn door die rechters kritisch onder de loep genomen. Onder de geconstateerde gebrekkigheden blijkt de ene schending niet de andere te zijn. Een eventuele schending leidt soms tot geen enkele sanctie maar soms ook tot het geheel of gedeeltelijk afwijzen van de vordering tot nakoming van een onbetaalde rekening door een online consument.

 

De verschenen uitspraken volgen niet alle precies hetzelfde spoor. De onzekerheid die dit meebrengt, heeft de rechtbank Noord-Nederland ertoe gebracht op 29 september 2020 gebruik te maken van de mogeli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Inleiding

1. Inleiding

2. De actieve rechterlijke beoordeling

3. Schending van de procesrechtelijke stelplicht

4. De precontractuele informatieplicht

4.1 Wettelijke grondslag

4.2 Transparantie en tijdigheid

4.3 Volledigheid

5. Postcontractuele informatieplicht

5.1 Bevestiging op een duurzame drager

5.2 Sanctionering

5.3 De bevestiging na een niet transparante verstrekking

6. Naar een professionele invulling van de online contractomgeving

6.1 De professionele handelaar

6.2 De professionele rechter

7. Slot

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16466

Verder in 2020 nr.6

 Fake it till you make it

Nepnieuws en desinformatie houden de gemoederen flink bezig. Op het moment van het schrijven van dit redactioneel, lees ik dat Amerikaanse televisiezenders een toespraak van President Trump hebben ...

 Een inclusieve benadering van digitale overheidsdienst- verlening: wat betekent dat?

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij digitalisering centraal staat. Essentiële informatie van de overheid is de afgelopen jaren toegankelijker geworden voor een grote groep ...

 Gezichtsherkenning in Nederland: een toekomstperspectief

Gezichtsherkenningstechnologie kan worden ingezet om op basis van digitale beelden (bijvoorbeeld een foto of video), gezichten of gezichtskenmerken te herkennen. De technologie wordt al enige ti...

 Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgeving van online handelaren

Het lijkt wel of Corona ermee speelt, maar juist toen de eerste lockdown werd afgekondigd, is er een hausse aan jurisprudentie gekomen – veelal van kantonrechters &nd...

 Verwerker of (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke: EDPB biedt duidelijkheid?

Op 2 september jl. is de nieuwe guidance van de European Data Protection Board over de begrippen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verwerker’ aangenomen ter consultatie (EDPB 07/2...

 Jurisprudentie

  Hoge Raad 1 september 2020 (geklede kinderen), ECLI:NL:HR:2020:1347   Strafrecht, kinderporno, selfie, foto, onderwerp van foto, seksuele gedraging, art. 240b Sr   Foto’s van naakte verdachte met...

 Wet- en regelgeving

Nota van wijziging Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt In reactie op de oproep van meerdere hoogleraren en andere aan universiteiten verbonden docenten en onder...

 Signaleringen

Verbod op plaatsen van valse consumentenbeoordelingen Het kabinet heeft een conceptwetsvoorstel gepubliceerd voor zowel modernisering als betere handhaving van de regels voor consumentenbescherming...