Tijdschrift voor Internetrecht

2020 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Fake it till you make it

M. Weij1

Nepnieuws en desinformatie houden de gemoederen flink bezig. Op het moment van het schrijven van dit redactioneel, lees ik dat Amerikaanse televisiezenders een toespraak van President Trump hebben afgebroken wegens het doen van onjuiste uitspraken. Volgens mij is dit “unpresidented”.   Maar ook in Nederland zijn er voorbeelden van het ingrijpen bij nepnieuws of desinformatie. Zo zijn Maurice de Hond en Lange Frans pardoes van een social media platform gegooid wegens strijd met de spelregels van het platform. Je kunt je hierbij overigens de vraag stellen hoe transparant hier... ...lees meer

Artikel

Een inclusieve benadering van digitale overheidsdienst- verlening: wat beteke...

mr. ir. A.P. Engelfriet en mr. I. de Groot1

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij digitalisering centraal staat. Essentiële informatie van de overheid is de afgelopen jaren toegankelijker geworden voor een grote groep burgers. Deze informatie is alleen niet toegankelijk voor iedereen, een bepaalde groep loopt hierbij tegen problemen aan. Verschillende wet- en regelgeving dient uitkomst te bieden en deze groep toegang te geven tot onze digitale maatschappij. Deze wet- en regelgeving dient ervoor te zorgen dat er sprake is van een inclusieve benadering van digitale overheidsdienstverlening. 1.... abonneren of dit artikel kopen.

Gezichtsherkenning in Nederland: een toekomstperspectief

dr. E.L.O. Keymolen, dr. M.E. Noorman en dr. B. van der Sloot1

Gezichtsherkenningstechnologie kan worden ingezet om op basis van digitale beelden (bijvoorbeeld een foto of video), gezichten of gezichtskenmerken te herkennen. De technologie wordt al enige tijd op beperkte schaal ingezet door overheidsdiensten, bijvoorbeeld voor opsporing en beveiliging, en is sinds kort ook beschikbaar voor bedrijven en burgers. Alhoewel dit een scala aan mogelijkheden opent voor commerciële ondernemingen en particulieren om mensen te identificeren, te volgen en te profileren, zijn er ook diverse privacyrisico’s. De huidige wetgeving werpt daarom de nodige... abonneren of dit artikel kopen.

Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgev...

mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek1

Het lijkt wel of Corona ermee speelt, maar juist toen de eerste lockdown werd afgekondigd, is er een hausse aan jurisprudentie gekomen – veelal van kantonrechters –over de informatieplichten die aan handelaars zijn opgelegd bij de overeenkomst op afstand. Contractomgevingen van bekende bedrijven en organisaties zoals ANWB, Tele2, Zalando, FBTO, Ziggo, NCOI, NS en Bol.com zijn door die rechters kritisch onder de loep genomen. Onder de geconstateerde gebrekkigheden blijkt de ene schending niet de andere te zijn. Een eventuele schending... abonneren of dit artikel kopen.

Verwerker of (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke: EDPB biedt duidelijk...

mr. V.I. Laan en mr. E.F. Vaal1

Op 2 september jl. is de nieuwe guidance van de European Data Protection Board over de begrippen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verwerker’ aangenomen ter consultatie (EDPB 07/2020).[2] Aanleiding hiervoor was tweeledig. Ten eerste was het met de komst van de AVG de vraag in hoeverre de eerdere duiding van de begrippen door de Artikel 29-Werkgroep (WP29) – de voorloper van de EDPB – nog actueel was.[3] Ten tweede behoeft de concrete toepassing van de begrippen nadere verduidelijking.[4] Helemaal mee eens. Maar is dat gelukt? We nemen de proef op de som. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

dr. mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij

  Hoge Raad 1 september 2020 (geklede kinderen), ECLI:NL:HR:2020:1347   Strafrecht, kinderporno, selfie, foto, onderwerp van foto, seksuele gedraging, art. 240b Sr   Foto’s van naakte verdachte met daarop zijn geklede kinderen zijn aan te merken als kinderporno. Hof heeft vastgesteld dat op in bewezenverklaring vermelde, door verdachte als ‘selfie’ vervaardigde afbeeldingen penis van verdachte zichtbaar is en dat deze stijf is dan wel door verdachte in zijn hand wordt gehouden. Verder zijn op deze foto’s telkens één... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Wet- en regelgeving

mr. H.W. Roerdink

Nota van wijziging Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt In reactie op de oproep van meerdere hoogleraren en andere aan universiteiten verbonden docenten en onderzoekers intellectueel eigendomsrecht om de onderwijsexceptie van art. 12 lid 5 Aw uit te breiden naar het digitaal onderwijs, heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) de voorgestelde Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt op 7 oktober 2020 gewijzigd. De wijziging breidt art. 12 lid 5 Aw mede uit tot digitaal gebruik door middel van ee... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Verbod op plaatsen van valse consumentenbeoordelingen Het kabinet heeft een conceptwetsvoorstel gepubliceerd voor zowel modernisering als betere handhaving van de regels voor consumentenbescherming. De wet implementeert Richtlijn (EU) 2019/2161. Hiermee worden bijvoorbeeld de informatieverplichtingen van webwinkels en online platforms richting consumenten uitgebreid, maar ook komt er een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Dit houdt in dat online handelaren de consumenten moeten gaan informeren of, en zo ja hoe, zij controleren of ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS