Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 5/6

De gemeente als warmteregisseur

mr. M. de Rijke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen tot stand te laten komen, is overheidsregie gewenst. Om die reden is in het consultatievoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: concept Wcw)2 ingezet op een marktplanning voor warmte, waarbij de gemeenten de regie kunnen voeren op basis van een wijkgerichte aanpak.3 In dit artikel wordt besproken wat de voorgestelde regierol van de gemeente behelst en welke haken en ogen aan deze nieuwe taken en bevoegdheden zitten. De taken en bevoegdheden in de concept Wcw zijn (hoofdzakelijk) toebedeeld aan (het college) van burgemeester en wethouders van de gemeenten. In dit artikel worden burgemeester en wethouders kortheidshalve aangeduid met de term ‘gemeente’. Dit artikel spitst zich toe op de taken en bevoegdheden die zijn neergelegd in de concept Wcw. De activi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Taken en bevoegdheden

2.1. Vaststelling warmtekavels

2.2. Aanwijzing warmtebedrijf

2.3. Overgangsbepalingen

2.4. Ontheffing

2.5. Inventarisatie opt-out

2.6. Overige bevoegdheden

3. Haken en ogen

3.1. Aanwijzing gemeentelijk warmtebedrijf

3.2. Ingangsdatum leveringsverbod

3.3. Ontheffing binnen of buiten warmtekavel

3.4. Eigendom warmtenet

4. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. de Rijke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16483

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Bij de redactie bestond al aan het begin van 2020 het plan om een speciale aflevering uit te brengen over de Warmtewet 2.0 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De timing was evenwel ...

 De gemeente als warmteregisseur

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen ...

 Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kad...

 Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve warmtevoorziening

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hie...

 Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 juli 2020

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat o...