Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 5/6

Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

mr. drs. Peter van Asperen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kader voor warmte herzien. Een belangrijk doel van de concept-wet is de bescherming van de verbruikers van warmte. Dit kunnen consumenten zijn, maar ook zakelijke verbruikers. In zijn begeleidende brief bevestigt de minister dit en geeft hij aan dat de huidige Warmtewet altijd al een consumentenbeschermingswet is geweest. Met de nieuwe wet heeft de minister de regels opnieuw tegen het licht aan willen houden.2 Ook in rechterlijke uitspraken staat het belang van consumenten of verbruikers centraal. Zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) in 2016 benadrukt dat de voornaamste doelstelling van de Warmtewet is gelegen in de bescherming van gebonden afnemers.3 De Rechtbank Rotterdam heeft in een tussenuitspraak in april 20204 eveneens aangegeven dat de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wie is de verbruiker of consument?

2.1. De verbruiker uit de concept-Wcw

2.2. Consumentenbescherming

3. Totstandkoming van de leveringsovereenkomst

3.1. Opt – out regeling

3.2. Transparantieverplichtingen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst

3.3. Wijzigingen van de overeenkomst

4. Facturen en meetverplichtingen

4.1. Informatie op facturen

4.2. Meetverplichtingen en methode van kostenverdeling

5. Afrondende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. Peter van Asperen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16484

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Bij de redactie bestond al aan het begin van 2020 het plan om een speciale aflevering uit te brengen over de Warmtewet 2.0 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De timing was evenwel ...

 De gemeente als warmteregisseur

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen ...

 Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kad...

 Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve warmtevoorziening

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hie...

 Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 juli 2020

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat o...