Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 5/6

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode medio juni-november 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2020/73

Rechtbank Noord-Nederland

17 december 2019

ECLI:NL:RBNNE:2019:5858

inzake N.V. Rendo tegen [consument]

NTE 2020/74

Rechtbank Rotterdam

12 juni 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:5784

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen gedaagden [1], [2] en [3]

NTE 2020/75

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

23 juni 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:1904

inzake [appellant] tegen Ennatuurlijk B.V.

NTE 2020/76

Gerechtshof Den Haag

7 juli 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:1121

inzake Eneco Zakelijk B.V. tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

NTE 2020/77

Rechtbank Den Haag

7 juli 2020

ECLI:NL:RBDHA:2020:6204

inzake [eisende partij sub 1] tot en met [eisende partij sub 4] tegen de Staat der Nederlanden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, meer specifiek de Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/78

Raad van State

15 juli 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1665

inzake [appellant sub 1] tot en met [appellant sub 12B] en de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2020/79

Hof van Justitie EU

16 juli 2020

ECLI:EU:C:2020:584

inzake Europese Commissie tegen Hongarije

NTE 2020/80

Raad van State

22 juli 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1750

inzake [appellant sub 1A] tot en met [appellant sub 5B] en de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2020/81

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

28 juli 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:2411

inzake Enexis Netbeheer B.V. tegen Energiepark [Energiepark] B.V.

NTE 2020/82

Rechtbank Noord-Nederland

4 augustus 2020

ECLI:RBNNE:2020:2734

inzake N.V. Rendo tegen [consument]

NTE 2020/83

College van Beroep voor het bedrijfsleven

11 augustus 2020

ECLI:NL:CBB:2020:529

inzake NS Stations B.V. en Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/84

Raad van State

26 augustus 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2048

inzake de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Tilburg en hun colleges van burgemeester en wethouders, en de provincie Noord-Brabant en haar college van gedeputeerde staten, Stichting Casade, Stichting Wijkraad Stokhasselt, Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok, de dagelijkse besturen van de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel, [appellant 4A] tot en met [appellant sub 4F], De Efteling B.V., Petrochemical Pipeline Services B.V., [appellant sub 7A] tot en met [appellant 7F] tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2020/85

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

1 september 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:6857

inzake Main Energie B.V. tegen De Beheerders B.V. (zaaknummer 200.249.412/01) en V.O.F. De Molenbeeke II, Devete Beheer B.V. en De Beheerders B.V. tegen Main Energie B.V. (zaaknummer 200.255.564/02)

NTE 2020/86

Rechtbank Noord-Holland

9 september 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:7006

inzake Liander N.V. tegen [gedaagde 1] en [gedaagde 2]

NTE 2020/87

Hof van Justitie EU

17 september 2020

ECLI:EU:C:2020:723

inzake Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) tegen ocietatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

NTE 2020/88

College van Beroep voor het bedrijfsleven

22 september 2020

ECLI:NL:CBB:2020:649

inzake Liander N.V. en Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/89

College van Beroep voor het bedrijfsleven

22 september 2020

ECLI:NL:CBB:2020:650

inzake Liander N.V. en Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/90

Rechtbank Rotterdam

30 september 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:8487

inzake [Naam vennootschap] en de Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/91

Hof van Justitie EU

8 oktober 2020

ECLI:EU:C:2020:805

inzake Crown Van Gelder BV tegen Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/92

Rechtbank Oost-Brabant

9 oktober 2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:4947

inzake Wedeka Bedrijven tegen Enexis Netbeheerder B.V.

NTE 2020/93

Raad van State

14 oktober 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2428

inzake Neptune Energy Netherlands B.V. en de Inspecteur-Generaal der Mijnen

NTE 2020/94

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

21 oktober 2020

ECLI:NL:OGHACMB:2020:197

inzake Water en Energiebedrijf Bonaire N.V., ContourGlobal Bonaire B.V. en de Autoriteit Consument en Markt

NTE 2020/95

Rechtbank Noord-Nederland

21 oktober 2020

ECLI:NL:RBNNE:2020:3553

inzake [eiseres] en [eiser] tegen Maatschap Groningen, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., EBN B.V. en de Staat der Nederlanden

NTE 2020/96

College van Beroep voor het bedrijfsleven

27 oktober 2020

ECLI:NL:CBB:2020:774

inzake Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West U.A. en de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2020/97

Rechtbank Noord-Nederland

27 oktober 2020

ECLI:NL:RBNNE:2020:3676

inzake N.V. Rendo tegen [gedaagde]

NTE 2020/98

Rechtbank Rotterdam

6 november 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:10169

inzake Enexis Netbeheer B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2020/99

Hof van Justitie EU

18 november 2020

ECLI:EU:T:2020:542

inzake Aquind Ltd tegen Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16487

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Bij de redactie bestond al aan het begin van 2020 het plan om een speciale aflevering uit te brengen over de Warmtewet 2.0 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De timing was evenwel ...

 De gemeente als warmteregisseur

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen ...

 Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kad...

 Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve warmtevoorziening

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hie...

 Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 juli 2020

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat o...