Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 5/6

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Risico’s bij netwerkbedrijf als warmtenetbeheerder

Op aanvraag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de ACM een advies uitgebracht over de voorwaarden waaronder een netwerkbedrijf dat deel uitmaakt van een groep waartoe ook andere netbeheerders behoren, een warmtenet zou mogen aanleggen en beheren. Volgens de ACM bestaan er noch Europese noch nationale regels die een netwerkbedrijf tegenhouden om een warmtenet aan te leggen en te beheren. De ACM constateert wel dat dit risico’s met zich mee kan brengen ten aanzien van de leveringszekerheid van elektriciteit en gas en de onafhankelijkheid van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Risico’s bij netwerkbedrijf als warmtenetbeheerder

TenneT

Offshore strategie van de Europese Commissie

Gasunie

Waterstofbeurs voor het Klimaat

Nedersaksisch-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof

Ministerie van Economische Zaken

Convenant ‘Zon Betaalbaar op het Net’

Verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek mijnbouw op zee

Eerste Klimaatnota

Wetsvoorstel Versterken Groningen

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Ministerie van Financiën

Impulsmaatregelen voor groen herstel export

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaamheidskader biogrondstoffen

Staatstoezicht op de Mijnen

Verscherpt toezicht tankenpark NAM opgeheven

Planbureau voor de leefomgeving

Effect beleidskeuzes op tarief CO2-heffing industrie

Startanalyse aardgasvrije buurten

Tussentijdse analyse concept Regionale Energie Strategieën

Gevolgen aangescherpte EU-klimaatbeleid

Europese Commissie

Offshore Wind Strategie

Renovation Wave Strategy

ACER

Resultaten marktmonitoring

ENTSO-E

TYNDP

Nieuwe Secretaris-Generaal

ENTSO-G

Winter Supply Outlook 2020/21 en Winter Supply Review 2019/20

2050 Roadmap Action Plan

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16489

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Bij de redactie bestond al aan het begin van 2020 het plan om een speciale aflevering uit te brengen over de Warmtewet 2.0 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De timing was evenwel ...

 De gemeente als warmteregisseur

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen ...

 Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kad...

 Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve warmtevoorziening

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hie...

 Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 juli 2020

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat o...