Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 6

Groepsbegrip: toepassing op participatiemaatschappijen onder het BW en de NOW-regeling

mr. drs. A.N. Krol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In februari 2016 verscheen mijn artikel ‘Groepsbegrip in het kader van consolidatie’.2 Het groepsbegrip leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Deze vragen hebben vaak betrekking op de toepassing van het groepsbegrip in een specifieke situatie. Het groepsbegrip wordt namelijk deels feitelijk ingevuld. Jurisprudentie over het groepsbegrip in het kader van consolidatie ontbreekt. De onderwerpen in mijn vorige artikel zijn nog steeds actueel.

 

In dit jubileumnummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht bespreek ik de toepassing van het groepsbegrip op participatiemaatschappijen. Mede aanleiding hiervoor is de discussie die is gevoerd tussen de NBA3 , de NVP4 en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie) over de toepassing van de NOW-regeling5 op deze sector. Ik begin mijn bijdrage met een beknopte beschrijving van het groepsbegrip en van de werkwijze van participatiemaatschappijen. Daarna licht ik de consol...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Begrip groep 6

3. Werkwijze van participatiemaatschappijen8

4. Participatiemaatschappijen en consolidatie

5. NOW-regeling

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.N. Krol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16498

Verder in 2020 nr.6

 15 jaar Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht: opvallende zaken en een korte vooruitblik

Begin 2006 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en dit derde lustrum was voor de redactie reden om rond de jaarwisseling 2020/2021 stil te staan bij de ontwikkel...

 Groepsbegrip: toepassing op participatiemaatschappijen onder het BW en de NOW-regeling

In februari 2016 verscheen mijn artikel ‘Groepsbegrip in het kader van consolidatie’.[2] Het groepsbegrip leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Deze vragen hebben vaak betrekking...

 Enkele nadere beschouwingen omtrent de '403-verklaring'

Deze bijdrage, ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, is een vervolg op of, beter gezegd, een actualisering van mijn bijdrage over de ...

 Not sex, but 403 sells - een overzicht van meest geraadpleegde artikelen in 15 jaar TvJ

  In het jubileumnummer ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (hierna: TvJ) mag een overzicht van meest geraadpleegde artikelen niet ontbreken.[2...