Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 6

Enkele nadere beschouwingen omtrent de '403-verklaring'

mr. dr. C.R. Huiskes1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze bijdrage, ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, is een vervolg op of, beter gezegd, een actualisering van mijn bijdrage over de '403-verklaring' aan dit tijdschrift in juli 2015.2 In laatstbedoelde bijdrage (hierna: TvJ 2015, nr. 2) ben ik ingegaan op (i) de materiële reikwijdte van de 403-verklaring, (ii) haar temporele reikwijdte, (iii) de civielrechtelijke kwalificatie van de (vordering uit hoofde van de) 403-verklaring en (iv) de beëindiging van de aansprakelijkheid na intrekking van de 403-verklaring. Hierna zal ik enkele relevante ontwikkelingen bespreken die zich sindsdien in de rechtspraak hebben voorgedaan waar het gaat om de materiële en temporele reikwijdte van de 403-verklaring en het recht van verzet van schuldeisers in het kader van de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid na intrekking van de 403-verklaring. Daarbij zal ik met name stil staan bij de zogenoemde 'SNS...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De materiële reikwijdte van de 403-verklaring

3. De temporele reikwijdte van de 403-verklaring

4. Beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid en het recht van verzet van schuldeisers

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.R. Huiskes1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16499

Verder in 2020 nr.6

 15 jaar Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht: opvallende zaken en een korte vooruitblik

Begin 2006 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en dit derde lustrum was voor de redactie reden om rond de jaarwisseling 2020/2021 stil te staan bij de ontwikkel...

 Groepsbegrip: toepassing op participatiemaatschappijen onder het BW en de NOW-regeling

In februari 2016 verscheen mijn artikel ‘Groepsbegrip in het kader van consolidatie’.[2] Het groepsbegrip leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Deze vragen hebben vaak betrekking...

 Enkele nadere beschouwingen omtrent de '403-verklaring'

Deze bijdrage, ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, is een vervolg op of, beter gezegd, een actualisering van mijn bijdrage over de ...

 Not sex, but 403 sells - een overzicht van meest geraadpleegde artikelen in 15 jaar TvJ

  In het jubileumnummer ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (hierna: TvJ) mag een overzicht van meest geraadpleegde artikelen niet ontbreken.[2...