Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2020 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

Inleiding

15 jaar Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht: opvallende zaken en een korte v...

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Begin 2006 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en dit derde lustrum was voor de redactie reden om rond de jaarwisseling 2020/2021 stil te staan bij de ontwikkeling van dit tijdschrift. Daarbij zijn enkele opvallende zaken waarneembaar, waarvan ik hieronder kort een aantal wil schetsen. In het voorwoord uit het eerste nummer van TvJ, geschreven door de eerste hoofdredacteur Peter van der Zanden, werd benadrukt dat 2006 een heel ander jaar was dan voorgaande jaren vanwege de invoering van IFRS (per 2005) voor beursfondsen en daarmee gepaar... ...lees meer

Artikel

Groepsbegrip: toepassing op participatiemaatschappijen onder het BW en de NOW...

mr. drs. A.N. Krol1

In februari 2016 verscheen mijn artikel ‘Groepsbegrip in het kader van consolidatie’.[2] Het groepsbegrip leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Deze vragen hebben vaak betrekking op de toepassing van het groepsbegrip in een specifieke situatie. Het groepsbegrip wordt namelijk deels feitelijk ingevuld. Jurisprudentie over het groepsbegrip in het kader van consolidatie ontbreekt. De onderwerpen in mijn vorige artikel zijn nog steeds actueel.   In dit jubileumnummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht bespreek ik de toepassing van het groep... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele nadere beschouwingen omtrent de '403-verklaring'

mr. dr. C.R. Huiskes1

Deze bijdrage, ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, is een vervolg op of, beter gezegd, een actualisering van mijn bijdrage over de '403-verklaring' aan dit tijdschrift in juli 2015.[2] In laatstbedoelde bijdrage (hierna: TvJ 2015, nr. 2) ben ik ingegaan op (i) de materiële reikwijdte van de 403-verklaring, (ii) haar temporele reikwijdte, (iii) de civielrechtelijke kwalificatie van de (vordering uit hoofde van de) 403-verklaring en (iv) de beëindiging van de aansprakelijkheid na intrekking van de 403-verkl... abonneren of dit artikel kopen.

Not sex, but 403 sells - een overzicht van meest geraadpleegde artikelen in 1...

mr. drs. L. in 't Veld1

  In het jubileumnummer ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (hierna: TvJ) mag een overzicht van meest geraadpleegde artikelen niet ontbreken.[2] In deze bijdrage wordt daarom kort stilgestaan bij de top 5 van meest geraadpleegde artikelen in het TvJ.   Maar voordat we aan deze top 5 toekomen, verdienen de bijdragen die weliswaar net buiten deze top 5 vallen, maar toch deel uitmaken van de top 10 van meest geraadpleegde artikelen in TvJ, een eervolle vermelding:   Nr. 10... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS