Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 6

Not sex, but 403 sells - een overzicht van meest geraadpleegde artikelen in 15 jaar TvJ

mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

In het jubileumnummer ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (hierna: TvJ) mag een overzicht van meest geraadpleegde artikelen niet ontbreken.2 In deze bijdrage wordt daarom kort stilgestaan bij de top 5 van meest geraadpleegde artikelen in het TvJ.

 

Maar voordat we aan deze top 5 toekomen, verdienen de bijdragen die weliswaar net buiten deze top 5 vallen, maar toch deel uitmaken van de top 10 van meest geraadpleegde artikelen in TvJ, een eervolle vermelding:

 

Nr. 10. mr. R.M.I. Lamp & mr. E.M. Rocha, ‘Strafbaarheid van financiële verslaggeving na de Ahold strafzaken’, TvJ 2010, nr. 4.

 

Nr. 9.   mr. drs. A.N. Krol & mr. Q.H. van Vliet, ‘Nieuwe aandeelhoudersrichtlijn: verantwoording van de bezoldiging van bestuurders en transacties met verbonden partijen’, TvJ 2018, nr. 3.

 

<...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16500

Verder in 2020 nr.6

 15 jaar Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht: opvallende zaken en een korte vooruitblik

Begin 2006 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en dit derde lustrum was voor de redactie reden om rond de jaarwisseling 2020/2021 stil te staan bij de ontwikkel...

 Groepsbegrip: toepassing op participatiemaatschappijen onder het BW en de NOW-regeling

In februari 2016 verscheen mijn artikel ‘Groepsbegrip in het kader van consolidatie’.[2] Het groepsbegrip leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Deze vragen hebben vaak betrekking...

 Enkele nadere beschouwingen omtrent de '403-verklaring'

Deze bijdrage, ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, is een vervolg op of, beter gezegd, een actualisering van mijn bijdrage over de ...

 Not sex, but 403 sells - een overzicht van meest geraadpleegde artikelen in 15 jaar TvJ

  In het jubileumnummer ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (hierna: TvJ) mag een overzicht van meest geraadpleegde artikelen niet ontbreken.[2...