Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 5/6

Recht doen aan het verschoningsrecht

prof. mr. D.R. Doorenbos en mr. M.E. Rosing1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Waarom men de kat niet op het spek moet binden

Een advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon belangrijk. Een advocaat kan zijn essentiële rol binnen de rechtsstaat niet vervullen indien hij zijn cliënt niet kan garanderen dat hun onderlinge communicatie vertrouwelijk en dus geheim zal blijven.2

Het verschoningsrecht van de advocaat beschermt diens vertrouwelijke communicatie met zijn cliënten tegen inzage door derden. Die derden staan buiten de advocaat-cliënt-relatie en zij behoren daar ook buiten te blijven. Dat geldt in het bijzonder voor opsporingsambtenaren. Het door hen te dienen belang van de waarheidsvinding moet wijken voor het belang van de vertrouwelijkheid van de advocaat-cliënt-communicatie.3

Het verschoningsrecht wordt geschonden zodra derden zich inzage verschaffen in de advocaat-cliënt-communicatie. Zo’n schending is per definitie onhe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Waarom men de kat niet op het spek moet binden

2. Probleem: het opsporingsapparaat verschaft zich toegang tot verschoningsgerechtigde gegevens

3. Waar haalt men het vandaan?

4. Regeling van art. 126aa Sv biedt geen grondslag voor schending van verschoningsrecht

5. Het kan nog erger: ‘ontoegankelijk maken’ in plaats van vernietigen

6. Het verschoningsrecht in het nieuwe wetboek: goede uitgangspunten

7. Een potentieel lek

8. Op weg naar een oplossing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. D.R. Doorenbos en mr. M.E. Rosing1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16521

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Terwijl Nederland tot en met – in ieder geval – 19 januari 2021 in een zware lockdown zit, we de feestdagen met een zeer beperkt aantal mensen mogen vieren en we nog altijd niet naar ka...

 Recht doen aan het verschoningsrecht

1. Waarom men de kat niet op het spek moet bindenEen advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon ...

 De onstilbare informatiehonger van de Belastingdienst

Enige recente ontwikkelingen in de strijd om informatie; over beperkingen van het verschoningsrecht, de onrechtmatige inzet van het strafrecht ten behoeve van de informatieverzameling van de Bel...

 Recht op vrije toegang tot de rechter onverminderd onder druk bij de OM-strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2008 met de OM-strafbeschikking de mogelijkheid om de schuld aan enig strafbaar feit eenzijdig vast te stellen en de daarbij horende straf ...

 De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het ‘OESO Anti-Corruptieverd...

 De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963 - Een toetsing aan de keuzefactoren uit het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels en het Integraal afwegingskader

In de (academische) literatuur is een discussie gaande over de vraag welk keuzecriterium tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving leidend zou dienen te zijn. In de kern...