Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2020 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Inleiding

Voorwoord

mr. A.E. van der Wal

Terwijl Nederland tot en met – in ieder geval – 19 januari 2021 in een zware lockdown zit, we de feestdagen met een zeer beperkt aantal mensen mogen vieren en we nog altijd niet naar kantoor mogen (tenzij het niet anders kan) valt bij u het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming (TvSO) op de mat. Deze laatste editie van het bewogen en bijzondere jaar 2020 heeft wat vertraging opgelopen en kon daardoor niet meer in 2020 verschijnen. Over de vorige editie van dit tijdschrift (ook een dubbelnummer) hebben we veel positieve reacties ontvangen. ... ...lees meer

Artikel

Recht doen aan het verschoningsrecht

prof. mr. D.R. Doorenbos en mr. M.E. Rosing1

1. Waarom men de kat niet op het spek moet bindenEen advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon belangrijk. Een advocaat kan zijn essentiële rol binnen de rechtsstaat niet vervullen indien hij zijn cliënt niet kan garanderen dat hun onderlinge communicatie vertrouwelijk en dus geheim zal blijven.[2] Het verschoningsrecht van de advocaat beschermt diens vertrouwelijke communicatie met zijn cliënten tegen inzage door derden. Die derden staan buiten de advocaat-cliënt-relatie... abonneren of dit artikel kopen.

De onstilbare informatiehonger van de Belastingdienst

mr. A.B. Vissers en mr. C.J.M. Perraud1

Enige recente ontwikkelingen in de strijd om informatie; over beperkingen van het verschoningsrecht, de onrechtmatige inzet van het strafrecht ten behoeve van de informatieverzameling van de Belastingdienst en een actieve meldplicht voor constructies die in het geval van het geven van te veel of te weinig informatie strafrechtelijk wordt bestraft. abonneren of dit artikel kopen.

Recht op vrije toegang tot de rechter onverminderd onder druk bij de OM-stra...

I.E. Wilcke1

Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2008 met de OM-strafbeschikking de mogelijkheid om de schuld aan enig strafbaar feit eenzijdig vast te stellen en de daarbij horende straf op te leggen. Deze vorm van buitengerechtelijke afdoening is al sinds haar introductie onderwerp van discussie. Van de hand van de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn intussen vier rapporten verschenen over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen en de afhandeling van verzet. Een verdachte moet immers tegen een OM-st... abonneren of dit artikel kopen.

De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar l...

mr. M. Stevens1

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het ‘OESO Anti-Corruptieverdrag’) heeft geratificeerd. Hoe staat het ervoor? In deze bijdrage wordt eerst kort teruggeblikt op eerdere evaluaties door de OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (de ‘Working Group’) ten aanzien van de implementatie en handhaving door Nederland van het OESO Anti-Corruptieverdrag. Daarna volgt een bespreking van enkele belangr... abonneren of dit artikel kopen.

De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963 -...

mr. dr. drs. B. van der Vorm1

In de (academische) literatuur is een discussie gaande over de vraag welk keuzecriterium tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving leidend zou dienen te zijn. In de kern komt de discussie op het volgende neer: aan de ene kant zijn aanhangers te vinden van het criterium van de ernstige gedraging.[2] Aan de andere kant bevinden zich de aanhangers van de geïntegreerde benadering. In deze benadering is een sterke rol weggelegd voor duale handhaving en doelmatigheid.[3] Het is niet mijn intentie om op deze plaats de discussie voort te zetten, maar om een c... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelRechtbank Oost-Brabant 20-10-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5083Een kalkzandsteenbedrijf uit Deurne is door de Rechtbank Oost-Brabant in verband met een dodelijk arbeidsongeval veroordeeld ter zake van opzettelijke overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet. Op 23 augustus 2018 kwam een werknemer van de verdachte rechtspersoon om het leven nadat hij, binnen de beveiligde omgeving van een afgeschermde machineconfiguratie waarbinnen blokken k... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS