Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 5/6

Recht op vrije toegang tot de rechter onverminderd onder druk bij de OM-strafbeschikking

I.E. Wilcke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

1. Inleiding

Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2008 met de OM-strafbeschikking de mogelijkheid om de schuld aan enig strafbaar feit eenzijdig vast te stellen en de daarbij horende straf op te leggen. Deze vorm van buitengerechtelijke afdoening is al sinds haar introductie onderwerp van discussie. Van de hand van de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn intussen vier rapporten verschenen over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen en de afhandeling van verzet. Een verdachte moet immers tegen een OM-strafbeschikking in verzet gaan om de beoordeling van zijn zaak aan een onafhankelijke rechter voor te leggen. In de praktijk vielen mij hierbij twee knelpunten op die aanleiding gaven voor een onderzoek2 naar de vrije toegang tot de rechter: (I) allereerst kunnen veel verdachten geen onderscheid maken tussen hun verzetprocedure en de bezwaar- en beroepsprocedure bij een bestuurlijke boete, wat er...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

 

1. Inleiding

2. Hoe zat het ook al weer?

2.1. Introductie en wettelijk kader OM-strafbeschikking

2.2. De verzetprocedure

3. OM-strafbeschikking in de praktijk

3.1. Kwaliteit van de strafbeschikking

3.2. Uitreiking van de strafbeschikking

3.3. Gebreken in de akte

3.4. Vrijwillige betaling

3.5. Tardief verzet

4. Eigen empirisch onderzoek

5. Verzetprocedure in verhouding tot het recht op effectieve toegang tot de rechter

6. Recente ontwikkelingen

6.1. Interne meting OM-strafbeschikking

6.2. Handhaving coronamaatregelen

6.3. Aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
I.E. Wilcke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16523

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

OM-strafbeschikking, verzetprocedure, artikel 6 EVRM

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Terwijl Nederland tot en met – in ieder geval – 19 januari 2021 in een zware lockdown zit, we de feestdagen met een zeer beperkt aantal mensen mogen vieren en we nog altijd niet naar ka...

 Recht doen aan het verschoningsrecht

1. Waarom men de kat niet op het spek moet bindenEen advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon ...

 De onstilbare informatiehonger van de Belastingdienst

Enige recente ontwikkelingen in de strijd om informatie; over beperkingen van het verschoningsrecht, de onrechtmatige inzet van het strafrecht ten behoeve van de informatieverzameling van de Bel...

 Recht op vrije toegang tot de rechter onverminderd onder druk bij de OM-strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2008 met de OM-strafbeschikking de mogelijkheid om de schuld aan enig strafbaar feit eenzijdig vast te stellen en de daarbij horende straf ...

 De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het ‘OESO Anti-Corruptieverd...

 De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963 - Een toetsing aan de keuzefactoren uit het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels en het Integraal afwegingskader

In de (academische) literatuur is een discussie gaande over de vraag welk keuzecriterium tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving leidend zou dienen te zijn. In de kern...