Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 5/6

De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963 - Een toetsing aan de keuzefactoren uit het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels en het Integraal afwegingskader

mr. dr. drs. B. van der Vorm1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de (academische) literatuur is een discussie gaande over de vraag welk keuzecriterium tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving leidend zou dienen te zijn. In de kern komt de discussie op het volgende neer: aan de ene kant zijn aanhangers te vinden van het criterium van de ernstige gedraging.2 Aan de andere kant bevinden zich de aanhangers van de geïntegreerde benadering. In deze benadering is een sterke rol weggelegd voor duale handhaving en doelmatigheid.3 Het is niet mijn intentie om op deze plaats de discussie voort te zetten, maar om een concrete toepassing te geven aan de keuzecriteria, zoals deze zijn neergelegd in het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels4 en het Integraal afwegingskader.5 Hoewel er zeker commentaar is te geven op het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels,6 moeten de in dit rapport neergelegde criteria worden toegepast, al was het maar, omdat deze leidend zijn. Deze keuzecriteria kunnen worden gebrui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van de Visserijwet 1963

2.1. Het uitoefenen van nalevingstoezicht op de Visserijwet 1963

2.2. De bestuursrechtelijke handhaving van de Visserijwet 1963[14]

2.3. De strafrechtelijke handhaving van de Visserijwet 1963

3. De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963

4. Het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels en het Integraal afwegingskader

4.1. Achtergrond

4.2. Het overzicht van het Integraal afwegingskader: de algemene factoren

4.3. Het overzicht van het Integraal afwegingskader: de relevante factoren voor de introductie van een bestuurlijke boetebevoegdheid

4.4. Het overzicht van het Integraal afwegingskader: de relevante factoren voor de keuze voor strafrechtelijke handhaving

5. Analyse: de toepassing van de keuzecriteria op de bestuurlijke beboetbare gedragingen in de Visserijwet 1963

5.1. Inleiding van de analyse

5.2. De toepassing van de keuzecriteria

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. drs. B. van der Vorm1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16525

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Terwijl Nederland tot en met – in ieder geval – 19 januari 2021 in een zware lockdown zit, we de feestdagen met een zeer beperkt aantal mensen mogen vieren en we nog altijd niet naar ka...

 Recht doen aan het verschoningsrecht

1. Waarom men de kat niet op het spek moet bindenEen advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon ...

 De onstilbare informatiehonger van de Belastingdienst

Enige recente ontwikkelingen in de strijd om informatie; over beperkingen van het verschoningsrecht, de onrechtmatige inzet van het strafrecht ten behoeve van de informatieverzameling van de Bel...

 Recht op vrije toegang tot de rechter onverminderd onder druk bij de OM-strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2008 met de OM-strafbeschikking de mogelijkheid om de schuld aan enig strafbaar feit eenzijdig vast te stellen en de daarbij horende straf ...

 De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het ‘OESO Anti-Corruptieverd...

 De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963 - Een toetsing aan de keuzefactoren uit het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels en het Integraal afwegingskader

In de (academische) literatuur is een discussie gaande over de vraag welk keuzecriterium tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving leidend zou dienen te zijn. In de kern...