Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 5/6

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Rechtbank Oost-Brabant 20-10-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5083

Een kalkzandsteenbedrijf uit Deurne is door de Rechtbank Oost-Brabant in verband met een dodelijk arbeidsongeval veroordeeld ter zake van opzettelijke overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet. Op 23 augustus 2018 kwam een werknemer van de verdachte rechtspersoon om het leven nadat hij, binnen de beveiligde omgeving van een afgeschermde machineconfiguratie waarbinnen blokken kalksteen op maat werden gezaagd, bekneld was geraakt tussen een vacuümzuiger en een transportband.

Aan de verdachte rechtspersoon was, ter invulling van het gemaakte verwijt art. 32 Arbeidsomstandighedenwet te hebben overgetreden, ten laste gelegd dat zij had gehandeld in strijd met zes nader gespecificeerde uit de wet en het Arbeidsomstandighedenbesluit voortvloeiende verplichtingen. Ten e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Rechtbank Oost-Brabant 20-10-2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5083

Rechtbank Overijssel 16-11-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3785 (zaak-A)Rechtbank Overijssel 16-11-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3786 (zaak-B)Rechtbank Overijssel 16-11-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3784 (zaak-C)

Economisch strafrecht milieu

Hoge Raad 8 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1368

Hoge Raad 15 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1374

Hof ‘s-Hertogenbosch 16 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:2869

Hof ‘s-Hertogenbosch 16 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2871

Hoge Raad 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1425

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 6 november 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3440

Financieel strafrecht

Hoge Raad, 10 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1753

Ontneming

Rechtbank Rotterdam 17 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10380

Hoge Raad 10 november 2020, ELI:NL:HR:2020:1749

Hoge Raad 15 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1414

Toezichthouders

Rechtbank Rotterdam 21 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8452

Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter 7 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6204

Witwassen

Jurisprudentie

Hoge Raad 15 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1377

Gerechtshof Den Haag 22 september 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1804

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3260

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2693

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2899 en ECLI:NL:GHAMS:2020:2898

Rechtbank Rotterdam 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9752

Actualiteiten

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019

FATF-vergaderingen

Hof van Justitie over hoogte boete voor niet tijdige omzetting 4AMLD

Reacties EBA op voorstellen Europese Commissie

EU-actieplan ter voorkoming van witwassen

Europese Raad steunt oprichting toezichthoudende autoriteit voor witwassen

TMNL

UBO-register

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Herziene lijsten risicolanden

Leidraad Wwft en Sanctiewet geactualiseerd

DNB PPS-partner in strijd tegen financieel-economische criminaliteit

Publicatie AML/CFT Single Rulebook Q&A EBA

Kamervragen over bericht dat 80% van de witwasmeldingen FIU in la verdwijnen

Beantwoording Kamervragen over vrees van Europese Bankenautoriteit dat witwasregels doel voorbijschieten

Advies EBA over prudentieel toezicht en risico’s op witwassen en terrorismefinanciering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16526

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Terwijl Nederland tot en met – in ieder geval – 19 januari 2021 in een zware lockdown zit, we de feestdagen met een zeer beperkt aantal mensen mogen vieren en we nog altijd niet naar ka...

 Recht doen aan het verschoningsrecht

1. Waarom men de kat niet op het spek moet bindenEen advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon ...

 De onstilbare informatiehonger van de Belastingdienst

Enige recente ontwikkelingen in de strijd om informatie; over beperkingen van het verschoningsrecht, de onrechtmatige inzet van het strafrecht ten behoeve van de informatieverzameling van de Bel...

 Recht op vrije toegang tot de rechter onverminderd onder druk bij de OM-strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2008 met de OM-strafbeschikking de mogelijkheid om de schuld aan enig strafbaar feit eenzijdig vast te stellen en de daarbij horende straf ...

 De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het ‘OESO Anti-Corruptieverd...

 De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963 - Een toetsing aan de keuzefactoren uit het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels en het Integraal afwegingskader

In de (academische) literatuur is een discussie gaande over de vraag welk keuzecriterium tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving leidend zou dienen te zijn. In de kern...