Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 1

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)

mr. W. M. Bijloo1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers anderzijds. De maatschappelijke roep om dier- en milieuvriendelijk te produceren neemt toe. Wijziging van de productiemethode vergt investeringen en kan tot een hogere kostprijs leiden. Landbouwers achten zich niet altijd in staat om een eerlijke prijs voor hun producten in de markt uit te onderhandelen.

De agrarische economie kent een bijzondere dynamiek. Bij lage prijzen voor producten vallen minder efficiënte landbouwers af. Dat leidt niet tot een verminderd aanbod van producten en stijging van prijzen zoals wel het geval kan zijn in andere sectoren. Het productiemiddel land blijft beschikbaar. Het land kan vervolgens geëxploiteerd worden door een efficiëntere landbouwer. Dat leidt niet tot een afname, maar juist een toename van het aanbod.

De marktvorm in de la...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Kern van de wet

3. Voor wie gelden de nieuwe verboden?

4. Geschillencommissie

5. Toezicht op de naleving door de Autoriteit Consument & Markt

6. Geldboetes

7. Tot slot

8. Datum inwerkingtreding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W. M. Bijloo1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16528

Verder in 2021 nr.1

 Contouren toekomstig mestbeleid

Op 8 september 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten, mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer de conto...

 Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)

De WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers a...

 Fiscale kroniek 2020

De coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijv...

 Het levenstestament voor agrarisch ondernemers

Het levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.[2] Het levenstestament voorziet kennelijk in een...