Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 1

Het levenstestament voor agrarisch ondernemers

mr. L.A.G.M. van der Geld en mr. J.F.V.N. Verploegen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.[2] Het levenstestament voorziet kennelijk in een behoefte van Nederlanders om een regeling te treffen voor de situatie waarin ze zelf niet kunnen of niet meer willen handelen. In deze bijdrage wordt geïnventariseerd wat een levenstestament de agrarisch ondernemer kan bieden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat te verstaan onder levenstestament?

2. Wat biedt een levenstestament in het algemeen?

2.1. Wilsbekwaamheid bij ondertekenen levenstestament

2.2. Gevolgen ontstaan wilsonbekwaamheid na ondertekenen levenstestament

2.3. Controle en toezicht op de levensexecuteur

2.4. Externe werking van het levenstestament; overleg met ‘stakeholders’

2.5. Ondervolmacht en selbsteintritt

2.6. Bewind, mentorschap en curatele

3. Het levenstestament voor ondernemers

3.1. Algemene aandachtspunten voor de ondernemer

3.2. Specifieke aandachtpunten voor een agrarisch ondernemer

4. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.A.G.M. van der Geld en mr. J.F.V.N. Verploegen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16530

Verder in 2021 nr.1

 Contouren toekomstig mestbeleid

Op 8 september 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten, mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer de conto...

 Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)

De WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers a...

 Fiscale kroniek 2020

De coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijv...

 Het levenstestament voor agrarisch ondernemers

Het levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.[2] Het levenstestament voorziet kennelijk in een...