Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 1

Fiscale kroniek 2020

mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijving van de fiscale coronamaatregelen zoals die halverwege 2020 al is opgetekend in het tweeluik ‘Corona in de agrarisch juridische praktijk’ in de edities nummers 4 en 5 van het tijdschrift.

Vanzelfsprekend gaan we daarnaast in op voor de agrarische sector relevante ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, fiscaal beleid en de belastingrechtspraak. We eindigen met een korte vooruitblik op wat ons op het agro-fiscale vlak te wachten staat in 2021.

2. Wetgeving

2.1. Tarieven en aftrekposten

Per 1 januari 2021 is er weer het een en ander veranderd op fiscaal gebied. Een deel van deze wijzigingen is in voorgaande jaren al aangekondigd2 en een deel van deze wijzigingen is op Prinsjesdag gepubliceerd in het Belastingplan 2021. Een aantal van d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetgeving

2.1. Tarieven en aftrekposten

2.2. Baangerichte investeringskorting (BIK)

2.3. Overdrachtsbelasting

3. Beleid

3.1. Coronamaatregelen

3.2. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

3.3. Nadeelcompensatie bij het verbod op pelsdierhouderij

3.4. Erfpachtfinanciering

3.5. Fosfaatrechten

3.6. Herinvesteringsreserve en ‘overheidsingrijpen’; natuur, stikstof en klimaat

4. Rechtspraak

4.1. Het begrip ‘woning’ voor de overdrachtsbelasting

4.2. Aanhorigheden bij agrarische bedrijfsgebouwen (Hoge Raad 17 januari 2020[17])

4.3. Bezitseis bedrijfsopvolgingsregeling (Hoge Raad 29 mei 2020[18])

4.4. Ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2020[19])

4.5. Bedrijfsmatige exploitatie (Rechtbank Noord-Holland, 20 oktober 2020[20])

5. Vooruitblik 2021

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16529

Verder in 2021 nr.1

 Contouren toekomstig mestbeleid

Op 8 september 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten, mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer de conto...

 Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)

De WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers a...

 Fiscale kroniek 2020

De coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijv...

 Het levenstestament voor agrarisch ondernemers

Het levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.[2] Het levenstestament voorziet kennelijk in een...