Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 1

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Onderverpachting

Verboden onderverpachting. De specifieke omstandigheden van het geval brengen mee dat de pachtovereenkomst niet ontbonden of beëindigd wordt. Het langdurig of regelmatig onderverpachten van pachtpercelen levert in beginsel een ernstige tekortkoming op. Die ernst wordt in dit specifieke geval verminderd door de voorgeschiedenis van partijen. De pachtrelatie tussen de families duurt al 60 jaar. Blijkbaar hebben de (groot)vaders van partijen een goede band gehad en werd bij het jaarlijks bezoek van (eerst [A] en later) [B] besproken hoe het bedrijf er voor stond, waarbij ook de bollenteelt aan bod kwam. Partijen kwamen daar wel uit. Uit de verklaring van de vader van [pachter] : ‘Met stelligheid kan ik verklaren dat [A] en [B] steeds met ruil en later met verhuur van bollenland hebben ingestemd en dat zij dit gebruik jaarlijks hebben waargenomen of hebben kunnen waarnemen. De familie [pachter] had altijd een goede verstandhouding met de familie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Onderverpachting

Vastlegging

Knolcyperus

Fosfaatrechten

Ontbinding

Informatie

Hectarepacht

Vordering pacht

Zakelijke rechten

Belemmeringenwet Privaatrecht

Onteigening

Erfpacht

Wet voorkeursrecht gemeenten

Ruimtelijke Ordening

Handhaving

Zonnepark

Luchtwasser

Plattelandswoning

Omgevingswet

Gebiedsontwikkeling

Geitenhouderij

Boerengolf

Gebruiksmogelijkheden percelen

Vergunning Waterwet

Bestemmingsplan

Hoogspanning

Beheer landelijk gebied

Uitvoeringsprogramma natuur

Faunaschade

Stikstofreductie

Waterschade

Natuurschoonwet

Schade

Intrekking natuurvergunning

Jachtakte

Grutto

Ontheffing

Waterschap

Emissiehandel

Structuurbeleid

Jonge landbouwers

Subsidies

Marktordening

Verrekening

Percelen

Oneerlijke handelspraktijken

Randvoorwaardenkorting

Verbindend verklaring

Controle

Dieren

Varken

Nertsen

Vogelgriep

Lam

Welzijn

Vervoer

Paard

Planten

Tarieven

Bestrijdingsmiddelen

Aardappelen

Spuittechniek

Milieurecht

Vergunning

Fosfaatrechten

Bedrijfsblokkade

Fosfaatreductieplan

Dierenverblijf

Dwangsom

Mestbeleid

Glastuinbouw

Fosfaatreductieplan

Varkensrechten

Vervoersbewijs

Bemonstering

Intrekking vergunning

Plattelandswoning

Overdracht

(Rechts)personen

Maatschap

Fiscaal recht

WOZ

Overdrachtsbelasting

Bedrijfsopvolging

Maatschap

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Naar gedrag

Kentekens

Openbare weg

Verzekering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16531

Verder in 2021 nr.1

 Contouren toekomstig mestbeleid

Op 8 september 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten, mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer de conto...

 Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)

De WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers a...

 Fiscale kroniek 2020

De coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijv...

 Het levenstestament voor agrarisch ondernemers

Het levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.[2] Het levenstestament voorziet kennelijk in een...