Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 1

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 28 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4609 (de Regt-de Regt) (TvAR 2021/8043)

J.W.A. Rheinfeld

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)

Met noot J.W.A. Rheinfeld

Pacht.

[Burgerlijk Wetboek, art. 3:168 lid 2, art. 3:172, art. 3:185, art. 7:365 lid 3]

Ontslag uit medepacht. Uitleg overeenkomst over uitoefening van de pachtrechten.

arrest van de pachtkamer van 28 mei 2019

[A],

wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

appellant,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiser in reconventie, eiser in het incident,

hierna: [A] ,

advocaat: mr. Th.J.H.M. Linssen,

tegen:

1[B],

wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiser in conventie, verweerder in reconventie, verweerder in het incident,

hierna: [B] ,

advocaat: mr. N.A. Koole,

2[C],

wonende te [woonplaats] , [land] ,

opgero...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht.

arrest van de pachtkamer van 28 mei 2019

1 Het verdere verloop van de gedingen in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 De beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

4 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.W.A. Rheinfeld
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:4609
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16534

Verder in 2021 nr.1

 Contouren toekomstig mestbeleid

Op 8 september 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten, mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer de conto...

 Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)

De WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers a...

 Fiscale kroniek 2020

De coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijv...

 Het levenstestament voor agrarisch ondernemers

Het levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.[2] Het levenstestament voorziet kennelijk in een...