Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 1

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur, mr. E.M.M. Besselink en mr. A. Looijestijn-Clearie

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Besluiten

Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteunen.

Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteunen.

Op 25 september 2020 heeft Griekenland de voucherregeling bij de Europese Commissie aangemeld. De voucherregeling voorziet in de verstrekking van een voucher aan eerste jaar studenten die moeilijkheden ondervinden om een breedband internetabonnement af te sluiten en die een breedband internetabonnement willen afsluiten of al hebben afgesloten voor de academische jaren 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. De regeling moet ervoor zorgen dat studenten in Griekenland toegang hebben tot internet en educatieve diensten die online worden aangeb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteunen.

Steunmaatregel SA.57507 – De Europese Commissie geeft haar goedkeuring aan Deense steunregeling voor windturbines op land met test of demonstratie doel.

Steunmaatregel SA.59378 (2020/N) – De Europese Commissie geeft haar goedkeuring aan een Deense steunmaatregel met een sociaal karakter voor passagiers op binnenlandse vluchten van en naar Bornholm en Sønderborg

Steunmaatregel SA.59173 (2020/N) – De Europese Commissie keurt een Duitse COVID-steunmaatregel goed die schade compenseert van organisatoren van beurzen en congressen

Steunmaatregel SA.59706 (2021/N) – De Europese Commissie keurt COVID-steun voor dierentuinen op basis van artikel 107(2)(b) VWEU goed

Steunmaatregel SA.59706 (2021/N) – De Europese Commissie keurt COVID-steun voor dierentuinen op basis van artikel 107(3)(c) VWEU goed

Maatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisis

Openbare raadplegingen

Diversen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur, mr. E.M.M. Besselink en mr. A. Looijestijn-Clearie
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16637

Verder in 2021 nr.1

 Een bewogen (crisis)jaar in vogelvlucht

Op het moment van schrijven van dit redactioneel is het 14 maart 2021. Nagenoeg exact een jaar nadat de Europese Commissie besloot haar goedkeuring de verlenen aan een Deense steunregeling ter comp...

 Gevolgen onrechtmatige staatssteun bij koopovereenkomsten op maat

De zaak Spaansen   Dat niet-naleving van staatssteunregels verstrekkende gevolgen kan hebben, is niet nieuw. De langlopende Spaansen-saga heeft geleid tot een mooi beoordelingskader bij een ...

 De Wet Terugvordering Staatssteun – Gebroken Beloftes?

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de Wet terugvordering staatssteun. De ontwikkelingen na de inwerkingtreding van deze wet komen aan bod; er wordt stil gestaan bij de nieuwe Mededeling van de ...

 Europese Commissie

Besluiten Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteune...

 Markt en Overheid

oktober 2020 t/m december 2020 Rechtbank Rotterdam 27 juli 2020 (publicatiedatum 1 december 2020) inzake verhuur sportvoorziening, ECLI:NL:RBROT:2020:7733   Algemeen belang-besluit gemeente Op 26 s...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars   Webinar Aanbesteding & Staatssteun Datum: 15 maart 2021 Locatie: Online Organisatie: Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) Twee uur durend webinar over he...

 Jurisprudentie

BelgiëPartijen: de heer P.V. tegen OCMW Gent en Bijloke B.V.   Inzake: onrechtmatige staatssteun – koop-verkoop – rechtsmacht – nietigheidsvordering – belanghebbende partij – Commissie – artikel 29...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Staatssteun en Aanbestedingsrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/staatssteun...