Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Een bewogen (crisis)jaar in vogelvlucht

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Op het moment van schrijven van dit redactioneel is het 14 maart 2021. Nagenoeg exact een jaar nadat de Europese Commissie besloot haar goedkeuring de verlenen aan een Deense steunregeling ter compensatie van schade veroorzaakt door de annulering van grootschalige publieke evenementen ten gevolge van COVID-19 (besluit SA.56685). Het jaar dat volgde stond in het teken van de COVID-epidemie, al gauw verklaard tot pandemie. Het staatssteunrecht vormde daarop geen uitzondering. Sterker, het was een topjaar voor de Europese Commissie. In tijden van crisis floreert zoals gebruikelijk het staat... ...lees meer

Artikel

Gevolgen onrechtmatige staatssteun bij koopovereenkomsten op maat

mr. M.J. Schaufeli en mr. E. Mattioli1

De zaak Spaansen   Dat niet-naleving van staatssteunregels verstrekkende gevolgen kan hebben, is niet nieuw. De langlopende Spaansen-saga heeft geleid tot een mooi beoordelingskader bij een koopovereenkomst tussen de overheid en een private partij die onrechtmatige staatssteun inhoudt, maar illustreert eveneens dat een inschatting van de exacte reikwijdte van deze gevolgen in een individueel geval geen sinecure is. Zowel de overheid als potentiële begunstigden zijn gebaat bij een vroegtijdige analyse van de staatssteunregels en zullen beiden hierbij hun deel v... abonneren of dit artikel kopen.

De Wet Terugvordering Staatssteun – Gebroken Beloftes?

mr. G. Fazzi1

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de Wet terugvordering staatssteun. De ontwikkelingen na de inwerkingtreding van deze wet komen aan bod; er wordt stil gestaan bij de nieuwe Mededeling van de Europese Commissie betreffende terugvordering en recente jurisprudentiële ontwikkelingen. In het licht van deze ontwikkelingen wordt beoordeeld of de Wts voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de standstillbepaling van art. 108 lid 3 VWEU. 1. Inleiding Op 18 juli 2018 trad de Wet terugvordering staatssteun (hierna: Wts) in werking. Nu, bijna drie jaa... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. H.C. van Scherpenseel en mr. P.A.E.M. Hogenhuis1

oktober 2020 t/m december 2020 Rechtbank Rotterdam 27 juli 2020 (publicatiedatum 1 december 2020) inzake verhuur sportvoorziening, ECLI:NL:RBROT:2020:7733   Algemeen belang-besluit gemeente Op 26 september 2019 heeft de raad van de gemeente[2] een algemeen belang-besluit genomen in de zin van artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet. Hierin is vastgesteld dat de verhuur en exploitatie van een sportvoorziening plaatsvindt in het algemeen belang. Verzoekster heeft tegen het algemeen belang-besluit beroe... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten

mr. A.J.M. Louwers

Cursussen / Seminars   Webinar Aanbesteding & Staatssteun Datum: 15 maart 2021 Locatie: Online Organisatie: Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) Twee uur durend webinar over het minimaliseren van staatssteunrisico's bij gebiedsontwikkeling en het aanbestedingsrechtelijke kader van gebieds- en projectontwikkeling.   Subsidy Control: Changes and Challenges of the New UK Regime Datum... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur, mr. E.M.M. Besselink en mr. A. Looijestijn-Clearie

Besluiten Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteunen. Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteunen. Op 25 september 2020 heeft Griekenland de voucherregeling bij de Europese Commissie aangemeld. De voucherregeling voorziet in de verstrekki... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib, mr. W. De Cock en mr. G.A. Dictus1

BelgiëPartijen: de heer P.V. tegen OCMW Gent en Bijloke B.V.   Inzake: onrechtmatige staatssteun – koop-verkoop – rechtsmacht – nietigheidsvordering – belanghebbende partij – Commissie – artikel 29 Procedureverordening – advies   Feiten: het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Gent ("OCMW Gent") besloot in 2015 om 79 percelen landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) te verkopen. Op 28 september 2016 verkocht het de percelen als één lot via een procedure van schriftelijke bieding onder gesloten omslag aan Bi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS