Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 1

Markt en Overheid

mr. H.C. van Scherpenseel en mr. P.A.E.M. Hogenhuis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

oktober 2020 t/m december 2020

Rechtbank Rotterdam 27 juli 2020 (publicatiedatum 1 december 2020) inzake verhuur sportvoorziening, ECLI:NL:RBROT:2020:7733

 

Algemeen belang-besluit gemeente

Op 26 september 2019 heeft de raad van de gemeente2 een algemeen belang-besluit genomen in de zin van artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet. Hierin is vastgesteld dat de verhuur en exploitatie van een sportvoorziening plaatsvindt in het algemeen belang. Verzoekster heeft tegen het algemeen belang-besluit beroep ingesteld, alsmede verzocht om een voorlopige voorziening. Onderhavige samenvatting betreft de uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening.

 

Achtergrond

Ten aanzien van een nieuw sportcentrum heeft de gemeente een huur-, beheer- en exploitatieovereenkomst gesloten met een onderneming. Op grond van deze overeenkomst verhuurt de gemeente het sportcentrum (dat ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H.C. van Scherpenseel en mr. P.A.E.M. Hogenhuis1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16638

Verder in 2021 nr.1

 Een bewogen (crisis)jaar in vogelvlucht

Op het moment van schrijven van dit redactioneel is het 14 maart 2021. Nagenoeg exact een jaar nadat de Europese Commissie besloot haar goedkeuring de verlenen aan een Deense steunregeling ter comp...

 Gevolgen onrechtmatige staatssteun bij koopovereenkomsten op maat

De zaak Spaansen   Dat niet-naleving van staatssteunregels verstrekkende gevolgen kan hebben, is niet nieuw. De langlopende Spaansen-saga heeft geleid tot een mooi beoordelingskader bij een ...

 De Wet Terugvordering Staatssteun – Gebroken Beloftes?

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de Wet terugvordering staatssteun. De ontwikkelingen na de inwerkingtreding van deze wet komen aan bod; er wordt stil gestaan bij de nieuwe Mededeling van de ...

 Europese Commissie

Besluiten Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteune...

 Markt en Overheid

oktober 2020 t/m december 2020 Rechtbank Rotterdam 27 juli 2020 (publicatiedatum 1 december 2020) inzake verhuur sportvoorziening, ECLI:NL:RBROT:2020:7733   Algemeen belang-besluit gemeente Op 26 s...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars   Webinar Aanbesteding & Staatssteun Datum: 15 maart 2021 Locatie: Online Organisatie: Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) Twee uur durend webinar over he...

 Jurisprudentie

BelgiëPartijen: de heer P.V. tegen OCMW Gent en Bijloke B.V.   Inzake: onrechtmatige staatssteun – koop-verkoop – rechtsmacht – nietigheidsvordering – belanghebbende partij – Commissie – artikel 29...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Staatssteun en Aanbestedingsrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/staatssteun...