Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 3/4

Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd - Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een Wwft-instelling1

mr. T. Beekhuis2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

‘Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN Amro’, ‘Forse straf voor Zalm en voor ABN AMRO’, ‘Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro’, ‘De redders van ABN Amro betalen een hoge prijs’, ‘Hoe het foute geld ABN Amro bleef achtervolgen’ en ‘DNB zakt met ABN door ijs.’3 Zo maar een paar voorbeelden van koppen van krantenartikelen waarin verslag wordt gedaan van de transactie die ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO) recentelijk is aangegaan met het Openbaar Ministerie (hierna: OM) wegens het jarenlang en structureel niet, dan wel onjuist naleven van de verplichtingen die zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: Wwft) en schuldwitwassen (art. 420quater Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr)).4 In het kader van deze transactie moet ABN AMRO een geldboete van € 300,- miljoen betalen, alsmede een bedrag van &eur...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het verwijt aan ABN AMRO in het onderzoek Guardian

2.1. Het cliëntenonderzoek

2.2. De meldingsplicht ongebruikelijke transacties

2.3. De geconstateerde tekortkomingen in het cliëntenonderzoek

2.4. De geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot de meldingsplicht

3. Handhaving van de Wwft

3.1. Bestuursrechtelijke handhaving

3.2. Strafrechtelijke handhaving

4. Afrondende beschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T. Beekhuis2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16749

Verder in 2021 nr.3/4

 Blik op de toekomst, zorg voor de toekomst

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer deed de rechtbank Den Haag uitspraak[1] in de civiele procedure tussen de vereniging Milieudefensie en een aantal andere eisers en Royal Dutch Shell plc,...

 Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd - Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een Wwft-instelling1

‘Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN Amro’, ‘Forse straf voor Zalm en voor ABN AMRO’, ‘Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro...

 Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding op basis van de subjectieve indicator

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn zogenoemde ‘poortwachters’ aangesteld voor en belast met de bescherming van het financiële stelsel. On...

 Laveren tussen autonomie en afstemming - Het Hof van Justitie in zaak C-481/19 (DB/Consob)

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat de fundering vormt van de Europese Unie, kent geen verwijzing naar fundamentele (mensen)rechten. Ruim 60 jaar later ziet...

 Ontneming en fiscaliteit anno 2021 – van pleisters plakken naar preventie van doublures

In een recente ontnemingsuitspraak van Hof Den Bosch komt weer eens de problematiek aan de orde dat inkomstenbelasting over af te pakken inkomsten (niet) in mindering zou kunnen komen op het te ...

 Het delict valsheid in geschrift en het onjuist invullen van het Bibob-vragenformulier - Een vergelijking tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke procedure

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is tegenwoordig niet meer weg te denken in de aanpak van ondermijnende misdaad.[2] Met deze we...