Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 3/4

Het delict valsheid in geschrift en het onjuist invullen van het Bibob-vragenformulier - Een vergelijking tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke procedure

mr. dr. drs. B. van der Vorm1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is tegenwoordig niet meer weg te denken in de aanpak van ondermijnende misdaad.2 Met deze wet hebben bestuursorganen een instrument in handen om onder andere middels het weigeren en intrekken van vergunningen wegens de aanwezigheid van een ernstig gevaar van misbruik, de (ondermijnende) misdaad te bevorderen. Indien een blik op het verleden wordt geworpen, is deze wet behoorlijk bekritiseerd. Zo werd deze wet aangemerkt als een ‘geforceerd wetgevingsproduct’3 , een ‘bestuursrechtelijk wangedrocht’4 en een ‘risicofactor’5 . Naar aanleiding van een analyse van de vroege jurisprudentie over de toepassing van de Wet Bibob, concludeert Veldhuis in 2006 dat de rechtspraak voorshands geen steun biedt voor de benamingen van deze wet als bestuursrechtelijk wangedrocht, geforceerd wetgevingsproduct en risicofactor.6 Veel van het aanvankelijke commentaar dat werd gegeven ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het onjuist ingevulde Bibob-vragenformulier en de mogelijke gevolgen ervan

3. De zaak die leidde tot ABRvS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:350[20]

4. Die zaak die leidde tot ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:392[22]

5. De zaak die leidde tot Parket bij de HR 13 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:350[26]

6. Analyse: de gevolgen van een vrijspraak wegens valsheid in geschrift voor de Bibob-procedure

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. drs. B. van der Vorm1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16753

Verder in 2021 nr.3/4

 Blik op de toekomst, zorg voor de toekomst

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer deed de rechtbank Den Haag uitspraak[1] in de civiele procedure tussen de vereniging Milieudefensie en een aantal andere eisers en Royal Dutch Shell plc,...

 Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd - Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een Wwft-instelling1

‘Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN Amro’, ‘Forse straf voor Zalm en voor ABN AMRO’, ‘Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro...

 Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding op basis van de subjectieve indicator

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn zogenoemde ‘poortwachters’ aangesteld voor en belast met de bescherming van het financiële stelsel. On...

 Laveren tussen autonomie en afstemming - Het Hof van Justitie in zaak C-481/19 (DB/Consob)

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat de fundering vormt van de Europese Unie, kent geen verwijzing naar fundamentele (mensen)rechten. Ruim 60 jaar later ziet...

 Ontneming en fiscaliteit anno 2021 – van pleisters plakken naar preventie van doublures

In een recente ontnemingsuitspraak van Hof Den Bosch komt weer eens de problematiek aan de orde dat inkomstenbelasting over af te pakken inkomsten (niet) in mindering zou kunnen komen op het te ...

 Het delict valsheid in geschrift en het onjuist invullen van het Bibob-vragenformulier - Een vergelijking tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke procedure

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is tegenwoordig niet meer weg te denken in de aanpak van ondermijnende misdaad.[2] Met deze we...