Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 3/4

Laveren tussen autonomie en afstemming - Het Hof van Justitie in zaak C-481/19 (DB/Consob)

mr. H.B.M. Römkens en mr. A.S.M.L. Prompers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat de fundering vormt van de Europese Unie, kent geen verwijzing naar fundamentele (mensen)rechten. Ruim 60 jaar later ziet het beeld er heel anders uit.2 Fundamentele rechten nemen tegenwoordig een centrale positie in binnen de Europese rechtsorde.3

Gaandeweg oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (het ‘Hof’) dat de fundamentele rechten besloten liggen in de algemene beginselen van het Europese recht waarvan het Hof de eerbiediging verzekert.4 Op deze wijze deden de fundamentele (mensen)rechten hun intrede in de Europese rechtsorde. Naast de constitutionele tradities van de lidstaten fungeerde het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het ‘EVRM’) voor het Hof als inspiratiebron. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het ‘Handvest’) zijn de fundamentele rechten vervolgens vastgelegd. Vanaf 1 december 2009 is he...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het arrest in het kort

2. Het zwijgrecht: laatste stand van de rechtspraak

3. Het onderscheid tussen natuurlijke- en rechtspersonen

3.1. Verklaringen voor een verschillende reikwijdte

3.2. Toepassing in Nederland: feitelijk leidinggevers

4. Dialoog tussen het Hof en het EHRM

4.1. Het EVRM als ondergrens

4.2. Laveren tussen effectiviteit en gelijke toepassing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H.B.M. Römkens en mr. A.S.M.L. Prompers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16751

Verder in 2021 nr.3/4

 Blik op de toekomst, zorg voor de toekomst

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer deed de rechtbank Den Haag uitspraak[1] in de civiele procedure tussen de vereniging Milieudefensie en een aantal andere eisers en Royal Dutch Shell plc,...

 Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd - Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een Wwft-instelling1

‘Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN Amro’, ‘Forse straf voor Zalm en voor ABN AMRO’, ‘Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro...

 Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding op basis van de subjectieve indicator

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn zogenoemde ‘poortwachters’ aangesteld voor en belast met de bescherming van het financiële stelsel. On...

 Laveren tussen autonomie en afstemming - Het Hof van Justitie in zaak C-481/19 (DB/Consob)

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat de fundering vormt van de Europese Unie, kent geen verwijzing naar fundamentele (mensen)rechten. Ruim 60 jaar later ziet...

 Ontneming en fiscaliteit anno 2021 – van pleisters plakken naar preventie van doublures

In een recente ontnemingsuitspraak van Hof Den Bosch komt weer eens de problematiek aan de orde dat inkomstenbelasting over af te pakken inkomsten (niet) in mindering zou kunnen komen op het te ...

 Het delict valsheid in geschrift en het onjuist invullen van het Bibob-vragenformulier - Een vergelijking tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke procedure

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is tegenwoordig niet meer weg te denken in de aanpak van ondermijnende misdaad.[2] Met deze we...