Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 3/4

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2021,
ECLI:NL:RBOBR:2021:938

De rechtbank Oost-Brabant heeft in de strafzaak betreffende een dodelijk arbeidsongeval te Arnemuiden een bouwbedrijf veroordeeld ter zake van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. Op 16 oktober 2018 was een werknemer van de verdachte rechtspersoon werkzaam op de hoogste werkvloer van een steiger rondom een woning in aanbouw. Het slachtoffer was aldaar bezig met het aanbrengen van dakplaten toen hij door een opening in de steigervloer bijna drie meter naar beneden is gevallen, met zijn hoofd op een betonnen vloer. Aan zijn bij die val opgelopen verwondingen is het slachtoffer overleden.

Ter invulling van het eerste verwijt zijn aan de verdachte rechtspersoon drie overtredingen van Arbeidsomstandighedenwet en -besluit tenlastegeleg...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden

Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:938

Functioneel Parket 10 maart 2021, https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/03/10/wz-coldstores-b.v.-en-leidinggevende-betalen-45.000-euro-vanwege-dodelijk-ongeval-met-palletkantelaar

Rechtbank Oost-Brabant 12 april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1619

Economisch strafrecht milieu

Rechtbank Overijssel 25 februari 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:822 en 825

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1854, 1882 en 1886

Rechtbank Amsterdam, 18 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1145 en 1157

Rechtbank Overijssel 18 maart 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1145, 1146, 1147 en 1148

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2969

Hoge Raad 2 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:329

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4020, 4021 en 4022

Rechtbank Overijssel 25 maart 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1269

Financieel strafrecht

Gerechtshof Den Haag, 22 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:940

Hoge Raad, 25 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:728Conclusie Procureur-Generaal, 30 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:495

Fiscaal sanctierecht

Hoge Raad 2 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:260

Hoge Raad 13 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:570

Hoge Raad 2 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:261

Hoge Raad 9 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:355

Rb. Rotterdam 9 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2621

Hoge Raad 16 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:390 en ECLI:NL:HR:2021:391

Hof ‘s-Hertogenbosch 16 maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:744

Hoge Raad 23 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:387

Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:508

Ontneming

Conclusie 6 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:286

Toezichthouders

Nieuws

Wetgevingsbrief AFM gepubliceerd

Jaarverslag AFM gepubliceerd

Nieuw Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB

Boetetoemetingsbeleid ECB

Rechtspraak

CBb 6 april 2021, ECLI:CBB:2021:366, AB Kort 2021/263 en NJB 2021/1258

Vz. Rb. Rotterdam 3 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2276, JOR 2021/126 m.nt.Pronk

CBb 2 februari 2021, NL:CBB:2021:101

Rb. Rotterdam 29 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2710

Rb. Rotterdam 9 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3342

CBb 26 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:432

Witwassen

Jurisprudentie

Hoge Raad 11 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:691

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3193

Hoge Raad 13 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:569

Conclusie A-G HvJ EU G. Hogan 14 januari 2021, C790/19

Actualiteiten

ABN AMRO betaalt EUR 480 miljoen wegens ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

Aangepaste Leidraad Wwft in verband met de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand

Jaarplan AMLC 2021

Nieuwe publiek-private samenwerking Fintell Alliance in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering

EBA publiceert nieuwe versie Risk Factors Guidelines

FATF-Leidraad voor risico-gebaseerd toezicht

Europol waarschuwt voor onderschatting witwasactiviteiten in de EU

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16754

Verder in 2021 nr.3/4

 Blik op de toekomst, zorg voor de toekomst

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer deed de rechtbank Den Haag uitspraak[1] in de civiele procedure tussen de vereniging Milieudefensie en een aantal andere eisers en Royal Dutch Shell plc,...

 Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd - Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een Wwft-instelling1

‘Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN Amro’, ‘Forse straf voor Zalm en voor ABN AMRO’, ‘Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro...

 Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-melding op basis van de subjectieve indicator

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn zogenoemde ‘poortwachters’ aangesteld voor en belast met de bescherming van het financiële stelsel. On...

 Laveren tussen autonomie en afstemming - Het Hof van Justitie in zaak C-481/19 (DB/Consob)

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat de fundering vormt van de Europese Unie, kent geen verwijzing naar fundamentele (mensen)rechten. Ruim 60 jaar later ziet...

 Ontneming en fiscaliteit anno 2021 – van pleisters plakken naar preventie van doublures

In een recente ontnemingsuitspraak van Hof Den Bosch komt weer eens de problematiek aan de orde dat inkomstenbelasting over af te pakken inkomsten (niet) in mindering zou kunnen komen op het te ...

 Het delict valsheid in geschrift en het onjuist invullen van het Bibob-vragenformulier - Een vergelijking tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke procedure

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is tegenwoordig niet meer weg te denken in de aanpak van ondermijnende misdaad.[2] Met deze we...