Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 4

Het voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'; waar is de betrokkene?

mr. P.G. van der Putt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een Engelstalig voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'.2 Deze verordening zal regels stellen aan het ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken van systemen met kunstmatige intelligentie, gesanctioneerd met AVG-achtige boetes. De verordening beoogt de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie te vergroten en tegelijkertijd de gevaren in te dammen. In het licht van het maatschappelijke debat over kunstmatige intelligentie zijn de voorgestelde regels merendeels logisch en verklaarbaar. De vraag is echter of bepaalde keuzes die de verordening maakt niet kunstmatig zijn. Zo nemen de belangen van de betrokkene weliswaar een centrale rol in, maar kent de verordening aan de betrokkene nauwelijks rechten toe.

1. Inleiding

De Europese Commissie beschouwt kunstmatige intelligentie (AI)3 nog steeds als een van de speerpunten van haar in 2018 gepresenteerde beleid.4 Naast bijvoorbeeld het ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De verordening in een notendop

2.1. Inleiding

2.2.  Verboden toepassingen

2.3. Hoog risico AI

2.4. Transparantieverplichtingen

2.5. Toezicht en overige bepalingen

3. Enkele kritische beschouwingen

3.1. Zijn de gesignaleerde bedreigingen niet groter dan alleen AI?

3.2. Wat is de rol van de betrokkene?

3.3. De verhouding tussen leverancier en de gebruiker

3.4. Verplichting of wens?

4. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.G. van der Putt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16804

Verder in 2021 nr.4

 Redactioneel

Dark Web Monitoring   Wat is Dark Web Monitoring? Dark Web Monitoring of DWM is een dienst, waarbij er regelmatig of voortdurend op het darkweb wordt gezocht naar bepaalde, doorgaa...

 Gluurapparatuur voor thuiswerkers: juridisch kader

Na een algehele lockdown in Nederland per medio maart 2020 als gevolg van de uitbraak van de corona-pandemie is er nu, anderhalf jaar later, langzaamaan licht aan het einde van de tunnel. Triomfant...

 Het voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'; waar is de betrokkene?

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een Engelstalig voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'.[2] Deze verordening zal regels stellen aan het ontwikkelen, op de markt brengen en gebruike...

 Definitie van het internetrecht

In het vorige deel van dit tweeluik is een werkbare definitie van het internet gegeven. In dit deel zullen de uitkomsten van het onderzoek naar het corpus legum van het internet aan bod komen en wo...

 Opinie - Een token van de tijd. Het Non Fungible Token als omhulsel van een goederenrechtelijke leegte

  De Amerikaanse kunstenaar die bekend staat als Beeple heeft vanaf 2007 elke dag een plaatje gepost op internet. Soms stelt zo'n plaatje niet zoveel voor, maar soms geeft het een raak co...

 Jurisprudentie

. Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527   Bemiddeling, platform, art. 7:425 BW   Vraag of Booking.com gekwalificeerd kan worden als een bemiddelaar, waardoor zij op basis van het Verplichtste...

 Wet- en regelgeving

EuropaVoorstel nieuwe eIDAS-VerordeningOp 3 juni 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/...

 Signaleringen

Europese Commissie doet voorstel voor een Europese digitale identiteitDe Europese Commissie heeft op 3 juni 2021 een kader voorgesteld voor een Europese digitale identiteit. Bedoeling is dat deze b...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Internetrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/internetrecht?