Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 4

Jurisprudentie

mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

.

Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527

 

Bemiddeling, platform, art. 7:425 BW

 

Vraag of Booking.com gekwalificeerd kan worden als een bemiddelaar, waardoor zij op basis van het Verplichtstellingsbesluit verplicht moet deelnemen in een pensioenfonds voor de reisbranche.

Voor het begrip bemiddelen, dat niet wordt gedefinieerd in het Verplichtstellingsbesluit, wordt aansluiting gezocht bij het begrip uit art. 7:425 BW. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De HR licht uit dat het bedingen van een vergoeding van de tussenpersoon als gevolg van het totstand komen van de overeenkomst, wijst op bemiddeling. De verrichte werkzaamheden hoeven in dat kader niet veelomvattend te zijn, dit kan ook het plaatsen van een woning op een website met goedkeuring van of in opdracht van de verhuurder.

Of Booking.com volgens het Verplichtstellingsbesluit deel moet nemen aan het ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16807

Verder in 2021 nr.4

 Redactioneel

Dark Web Monitoring   Wat is Dark Web Monitoring? Dark Web Monitoring of DWM is een dienst, waarbij er regelmatig of voortdurend op het darkweb wordt gezocht naar bepaalde, doorgaa...

 Gluurapparatuur voor thuiswerkers: juridisch kader

Na een algehele lockdown in Nederland per medio maart 2020 als gevolg van de uitbraak van de corona-pandemie is er nu, anderhalf jaar later, langzaamaan licht aan het einde van de tunnel. Triomfant...

 Het voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'; waar is de betrokkene?

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een Engelstalig voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'.[2] Deze verordening zal regels stellen aan het ontwikkelen, op de markt brengen en gebruike...

 Definitie van het internetrecht

In het vorige deel van dit tweeluik is een werkbare definitie van het internet gegeven. In dit deel zullen de uitkomsten van het onderzoek naar het corpus legum van het internet aan bod komen en wo...

 Opinie - Een token van de tijd. Het Non Fungible Token als omhulsel van een goederenrechtelijke leegte

  De Amerikaanse kunstenaar die bekend staat als Beeple heeft vanaf 2007 elke dag een plaatje gepost op internet. Soms stelt zo'n plaatje niet zoveel voor, maar soms geeft het een raak co...

 Jurisprudentie

. Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527   Bemiddeling, platform, art. 7:425 BW   Vraag of Booking.com gekwalificeerd kan worden als een bemiddelaar, waardoor zij op basis van het Verplichtste...

 Wet- en regelgeving

EuropaVoorstel nieuwe eIDAS-VerordeningOp 3 juni 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/...

 Signaleringen

Europese Commissie doet voorstel voor een Europese digitale identiteitDe Europese Commissie heeft op 3 juni 2021 een kader voorgesteld voor een Europese digitale identiteit. Bedoeling is dat deze b...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Internetrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/internetrecht?