Tijdschrift voor Internetrecht

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Redactioneel

prof. mr. G.J. Zwenne1

Dark Web Monitoring   Wat is Dark Web Monitoring? Dark Web Monitoring of DWM is een dienst, waarbij er regelmatig of voortdurend op het darkweb wordt gezocht naar bepaalde, doorgaans onrechtmatige informatie. Als je bezorgd bent dat jouw gevoelige gegevens—zeg: creditcardgegevens, burgerservicenummer of een medisch dossier—door een datalek in verkeerde handen zijn gevallen, kun je met behulp van DWM nagaan of jouw gegevens op het darkweb worden verhandeld en wat die gegevens waard zijn. Een organisatie die is getroffen door een cyberaanva... ...lees meer

Artikel

Gluurapparatuur voor thuiswerkers: juridisch kader

mr. P.A. Nabben en mr. A.M.W. Peterse1

Na een algehele lockdown in Nederland per medio maart 2020 als gevolg van de uitbraak van de corona-pandemie is er nu, anderhalf jaar later, langzaamaan licht aan het einde van de tunnel. Triomfantelijk kondigde het demissionaire kabinet eind juni vergaande versoepelingen aan en is er zicht op dat men binnenkort ook weer fysiek terug naar het werk kan. Weliswaar lijkt de overheid zich bij het aankondigen van de versoepelingen eind juni jl. te hebben vergaloppeerd[2] en kan een en ander nog enige tijd langer op zich laten wachten, echter ligt het hoe dan ook in de lijn der verwachting dat... abonneren of dit artikel kopen.

Het voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'; waar is de betrokkene?

mr. P.G. van der Putt1

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een Engelstalig voorstel voor de 'Artificial Intelligence Act'.[2] Deze verordening zal regels stellen aan het ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken van systemen met kunstmatige intelligentie, gesanctioneerd met AVG-achtige boetes. De verordening beoogt de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie te vergroten en tegelijkertijd de gevaren in te dammen. In het licht van het maatschappelijke debat over kunstmatige intelligentie zijn de voorgestelde regels merendeels logisch en verklaarbaar. De vraag is echter of bepaalde keu... abonneren of dit artikel kopen.

Definitie van het internetrecht

mr. T.N. Doomernik1

In het vorige deel van dit tweeluik is een werkbare definitie van het internet gegeven. In dit deel zullen de uitkomsten van het onderzoek naar het corpus legum van het internet aan bod komen en wordt een omschrijving van het internetrecht gegeven. Concluderend zal worden afgesloten met een definitie van het internetrecht, inclusief werkbare criteria voor de classificatie daarvan in een concreet geval. 1. Deel 2: Het internetrecht Het internetrecht kent een welbekende en veelbesproken geschiedenis betreffende de erkenning ervan. Zo is het als recht... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Een token van de tijd. Het Non Fungible Token als omhulsel van een g...

mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek1

  De Amerikaanse kunstenaar die bekend staat als Beeple heeft vanaf 2007 elke dag een plaatje gepost op internet. Soms stelt zo'n plaatje niet zoveel voor, maar soms geeft het een raak commentaar op deze tijden. Wat te denken van een Kim Jong Un wiens testosteron wordt gemolken of Hillary Clinton en Donald Trump die met twee hoofden op een lichaam in een ruimtepak paraderen? Het posten van de jpegjes heeft Beeple een indrukwekkende following opgeleverd op Instagram. Op het account beeple_crap staat op het moment van het schrijven van dit stuk de teller ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij1

. Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527   Bemiddeling, platform, art. 7:425 BW   Vraag of Booking.com gekwalificeerd kan worden als een bemiddelaar, waardoor zij op basis van het Verplichtstellingsbesluit verplicht moet deelnemen in een pensioenfonds voor de reisbranche. Voor het begrip bemiddelen, dat niet wordt gedefinieerd in het Verplichtstellingsbesluit, wordt aansluiting gezocht bij het begrip uit art. 7:425 BW. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De HR licht uit dat het bedingen van ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. P. Polter

EuropaVoorstel nieuwe eIDAS-VerordeningOp 3 juni 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS) gepubliceerd. Uit een evaluatie van de eIDAS-Verordening is gebleken dat de huidige verordening niet aan de nieuwe marktbehoefte voldoet, vooral vanwege de inherente beperking... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Europese Commissie doet voorstel voor een Europese digitale identiteitDe Europese Commissie heeft op 3 juni 2021 een kader voorgesteld voor een Europese digitale identiteit. Bedoeling is dat deze beschikbaar zal zijn voor alle burgers, ingezetenen en bedrijven in de EU. Hiermee kunnen burgers zich digitaal identificeren en hun identiteitsgegevens elektronisch opslaan en beheren op hun smartphone. EU-burgers kunnen op grond van de verordening kiezen voor een Europese portemonnee voor digitale identiteit. De lidstaten dienen op grond van de verordening de dig... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS