Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 3

Overzicht rechtspraak april tot en met juni 2021

mr. J. Wind

Rechtbank Den Haag 2 april 2021; ECLI:NL:RBDHA:2021:3227

X BV verzoekt in deze WHOA-zaak een afkoelingsperiode van drie maanden en de opheffing van een paar beslagen. Het verzoek voor de afkoelingsperiode wordt gehonoreed evenals de opheffing van het beslag op de voorraad,  opheffing van het beslag op twee bedrijfsauto's wordt afgewezen, omdat de opheffing van het beslag het gebruik van de auto's niet in de weg staat.
De rechtbank acht het nodig om ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers (ambtshalve) een observator aan te stellen, gelet op de duur van de afkoelingsperiode, het gegeven dat de in de startverklaring vermelde adviseur (mogelijk) ook als extern financier zal optreden en dat de beide (indirect) bestuurders van X BV ook schuldeisers zijn en ten aanzien van de bankfinanciering hoofdelijk schuldenaar en borg zijn.

Gerechtshof Den Haag 6 april 2021; ECLI:NL:GHDHA:2021:572

Tussen X BV en Z BV is in december 2016 een samenwer...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16825

Verder in 2021 nr.3

 Artikel 122a Fw; renvooi bij een faillissementsakkoord

De Faillissementswet geeft uitvoerig regels inzake de gevolgen van een faillissement, de verificatie van vorderingen en de vereffening van de boedel. Ook de gang van zaken binnen het faillissements...

 Kort commentaar bij twee procedures over de curator en het EVRM: Wie is de onafhankelijke rechter bij een verzoek tot ontslag van de curator en welke rechten heeft de failliet op inzage in het faillissementsdossier?

In februari en maart van dit jaar is een tweetal uitspraken gedaan door de Hoge Raad in faillissementszaken waarin het EVRM een rol speelde. Alhoewel in beide zaken de Hoge Raad de cassatieberoepen...

 Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Minder verrassingen, meer transparantie Hoewel de turboliquidatie ex artikel 2: 19 BW inmiddels de meest courante manier van bedrijfsbeëindiging is geworden[2] en Rechtbanken faillissementsverzoek...