Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 4

Consultatie Wet toekomst accountancysector

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Begin juli 2021 is door de Minister van Financiën het consultatieproces gestart van de Wet toekomst accountancysector. In dat verband zijn het concept-wetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelichting (verder aangeduid als 'concept-MvT') gepubliceerd2 . De redenen voor dit concept-wetsvoorstel zijn (samengevat): de conclusies van de AFM over het achterblijven van de kwaliteit van de wettelijke controles naar aanleiding van onderzoeken bij de OOB-accountantsorganisaties, de conclusies en adviezen van de Monitoring Commissie Accountancy en tot slot het rapport en de aanbevelingen van de begin januari 2019 door de Minister van Financiën ingestelde Commissie toekomst accountancysector ('Cta')3 . De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd het overgrote deel van de aanbevelingen van de Cta over te nemen; de nu voorliggende consultatiedocumenten zijn daarvan het resultaat.

Het concept-wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van de Wet op het accountantsberoep ('Wab'), de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16856

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Kwaliteitsindicatoren, Aanwijzingsbevoegdheid, Kwaliteit wettelijke controle

Verder in 2021 nr.4

 Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot meer duurzaamheid

Column In de afgelopen 20 jaar is niet-financiële informatieverschaffing steeds belangrijker geworden. Veel ondernemingen zijn gaan beseffen dat financiële prestaties, zoals deze vooral blijken uit...

 Enkele verduidelijkingen rond de incidentmelding

In 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden, met als belangrijkste doel het  herstel van vertrouwen in de accountantsverklaring. Eén van de voor dat doel in het lev...

 Consultatie Wet toekomst accountancysector

Begin juli 2021 is door de Minister van Financiën het consultatieproces gestart van de Wet toekomst accountancysector. In dat verband zijn het concept-wetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelich...

 Actualiteiten

Binnenlandse actualiteiten Duurzaamheidsinformatie beleggingsfondsen - QVV De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de Sustainable Finan...