Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 4

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Binnenlandse actualiteiten
Duurzaamheidsinformatie beleggingsfondsen - QVV

De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR")1 bij Nederlandse fondsen.2 De SFDR is vanaf 10 maart 2021 van toepassing en bevat nieuwe vereisten voor de informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Het onderzoek is uitgevoerd onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving van de artikelen 6, 8 en 9 SFDR die zich richten op precontractuele informatieverschaffing in het prospectus. Uit het onderzoek blijkt dat de informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidskenmerken vaak nog te algemeen is en diepgang mist. Beleggers krijgen daardoor te weinig inzicht waarin ze investeren. Meer dan vier op de tien fondsen wordt gepresenteerd als 'duurzaam', maar de AFM zet ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16858

Verder in 2021 nr.4

 Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot meer duurzaamheid

Column In de afgelopen 20 jaar is niet-financiële informatieverschaffing steeds belangrijker geworden. Veel ondernemingen zijn gaan beseffen dat financiële prestaties, zoals deze vooral blijken uit...

 Enkele verduidelijkingen rond de incidentmelding

In 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden, met als belangrijkste doel het  herstel van vertrouwen in de accountantsverklaring. Eén van de voor dat doel in het lev...

 Consultatie Wet toekomst accountancysector

Begin juli 2021 is door de Minister van Financiën het consultatieproces gestart van de Wet toekomst accountancysector. In dat verband zijn het concept-wetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelich...

 Actualiteiten

Binnenlandse actualiteiten Duurzaamheidsinformatie beleggingsfondsen - QVV De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de Sustainable Finan...