Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 4

Enkele verduidelijkingen rond de incidentmelding

H.K.O. Reimers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden, met als belangrijkste doel het  herstel van vertrouwen in de accountantsverklaring. Eén van de voor dat doel in het leven geroepen maatregelen uit de Wta is dat de accountantsorganisatie haar bedrijfsvoering zodanig inricht, dat zij een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt (art 21 Wta). De incidentmelding speelt daarbij een belangrijke rol.

1. Inleiding

Bij incidenten (gedraging of gebeurtenis) die ernstige gevolgen hebben (een bedreiging vormen) voor deze integere uitoefening van haar bedrijf, moet de accountantsorganisatie (art 32 lid 3 en 4 Bta):

 

  • onverwijld de AFM informeren; en
  • passende maatregelen nemen.2

 

Die passende maatregelen zijn gericht op het beheersen van de als gevolg van het incident opgetreden risico's en op het voorkomen van herhaling (art. 32 Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)). ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Integere bedrijfsvoering

2.1. Verstrengeling van tegenstrijdige belangen

2.2. Betrokkenheid bij strafbare feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen schaden

2.2.1. Strafbare feiten en wetsovertredingen

2.2.2. Betrokkenheid

2.2.3. Vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten schaden

2.3. Relaties met cliënten

3. Ernstige gevolgen

4. Passende maatregelen

5. Sancties en incidentmelding

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
H.K.O. Reimers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16855

Verder in 2021 nr.4

 Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot meer duurzaamheid

Column In de afgelopen 20 jaar is niet-financiële informatieverschaffing steeds belangrijker geworden. Veel ondernemingen zijn gaan beseffen dat financiële prestaties, zoals deze vooral blijken uit...

 Enkele verduidelijkingen rond de incidentmelding

In 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden, met als belangrijkste doel het  herstel van vertrouwen in de accountantsverklaring. Eén van de voor dat doel in het lev...

 Consultatie Wet toekomst accountancysector

Begin juli 2021 is door de Minister van Financiën het consultatieproces gestart van de Wet toekomst accountancysector. In dat verband zijn het concept-wetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelich...

 Actualiteiten

Binnenlandse actualiteiten Duurzaamheidsinformatie beleggingsfondsen - QVV De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de Sustainable Finan...