Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 4

Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot meer duurzaamheid

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Column

In de afgelopen 20 jaar is niet-financiële informatieverschaffing steeds belangrijker geworden. Veel ondernemingen zijn gaan beseffen dat financiële prestaties, zoals deze vooral blijken uit de jaarrekening, niet doorslaggevend zijn voor de lange termijn overleving, maar dat daarvoor een bredere bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen noodzakelijk is. Dat leidde in eerste instantie tot afzonderlijke, los van het jaarverslag, gepubliceerde maatschappelijke verslagen1 , en later tot een integratie van deze informatie in het bestuursverslag.

Enkele ondernemingen zijn hierbij echte voorlopers en andere blijven erg achter. Dat blijkt duidelijk uit de Transparantiebenchmark, een tweejaarlijkse ranglijst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NBA over het inzicht dat de (bijna) 500 grootste Nederlandse ondernemingen verschaffen in maatschappelijke verslaggeving. De top drie in 2019 bestaat uit Royal Schiph...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Column

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16854

Verder in 2021 nr.4

 Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot meer duurzaamheid

Column In de afgelopen 20 jaar is niet-financiële informatieverschaffing steeds belangrijker geworden. Veel ondernemingen zijn gaan beseffen dat financiële prestaties, zoals deze vooral blijken uit...

 Enkele verduidelijkingen rond de incidentmelding

In 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden, met als belangrijkste doel het  herstel van vertrouwen in de accountantsverklaring. Eén van de voor dat doel in het lev...

 Consultatie Wet toekomst accountancysector

Begin juli 2021 is door de Minister van Financiën het consultatieproces gestart van de Wet toekomst accountancysector. In dat verband zijn het concept-wetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelich...

 Actualiteiten

Binnenlandse actualiteiten Duurzaamheidsinformatie beleggingsfondsen - QVV De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de Sustainable Finan...