Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 5

Rondom het nieuws - Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdpijn1

prof. mr. drs. M. Haentjens

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

  1. Uitstel en no deal Gisteren, Woensdag 10 april 2019, vond een buitengewone vergadering van de Europese Raad plaats, die geheel in het teken stond van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Zonder andersluidende – en unaniem overeen te komen – afspraken zou het VK twee dagen later, op 12 april 2019, de EU verlaten. Omdat aan Britse zijde nog geen overeenstemming was bereikt over de vorm waarin het VK de EU zou moeten verlaten, zou het vertrek dan plaatsvinden zonder een nadere regeling, ook wel bekend als een ‘harde Brexit’ of ‘no deal-Brexit’. De algemene verwachting is dat een dergelijke harde Brexit in ieder geval op de korte termijn tot chaos aan de grenzen met het VK zal leiden. Een harde Brexit is echter ook van invloed op de in financiële overeenkomsten zo gebruikelijke keuze voor de courts of England, waarmee dan meestal de London courts worden bedoeld.  

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. drs. M. Haentjens
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15551

Verder in 2019 nr.5

 Uurtje factuurtje

‘Grote ondernemingen worden steeds kritischer op het uurtje-factuurtje-systeem van de advocatuur. De nabije toekomst vraagt om een ander verdienmodel, waarin advocaten voor hun toegevoegde wa...

 Kroniek toezicht en handhaving - (1 april 2018 t/m 14 maart 2019)

1. Algemene opmerkingenIn deze kroniek besteden we aandacht aan algemene procesrechtelijke ontwikkelingen die voor de (juridische) beroepsbeoefenaars in de financiële toezichtspraktijk van belang z...

 Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en rece...

 Rondom het nieuws - Brexit en de London courts, of: een pleister tegen hoofdpijn1

  1. Uitstel en no deal Gisteren, Woensdag 10 april 2019, vond een buitengewone vergadering van de Europese Raad plaats, die geheel in het teken stond van de uittreding van ...