Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 5

De AVG-berisping in perspectief: bestuursstrafrecht of bestuurlijk pardon?

mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is een nieuw handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtdomein geïntroduceerd: de berisping.2 De berisping komt in de Nederlandse rechtsorde reeds voor als disciplinaire straf óf tuchtrechtelijke maatregel. De berisping is in het Nederlandse recht dus niet helemaal nieuw. Daarentegen is zij dat wel als formeel handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtrecht. Anders dan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is er geen enkele toezichthoudende instantie of inspectie in Nederland die de bevoegdheid heeft tot het opleggen van een berisping aan onder toezicht gestelde partijen.

De Van Dale definieert het werkwoord berispen ‘als bestraffend toespreken; terechtwijzen.’3 Of zoals de AP het zelf op haar website omschrijft: ‘De AP kan een organisatie een berisping geven wanneer die organisatie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De AVG-berisping

3. De positie van de berisping in het Nederlandse recht

4. Rechterlijk pardon

5. EUR 0-boete[45]

6. De AVG-berisping in beleidsmatig perspectief

7. Karakteristieken van de AVG-berisping

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.P.A. Kraaijeveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16885

Verder in 2021 nr.5

 Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord vallen de bladeren in groten getale van de bomen. Het is duidelijk, de zomer van 2021 is voorbij, de herfst is in aantocht. Het einde van de zomer viel dit jaar ...

 De AVG-berisping in perspectief: bestuursstrafrecht of bestuurlijk pardon?

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is een nieuw handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtdomein geïntroduceerd: ...

 French bar guidelines on internal investigations: an overview

Lawyers have always handled internal investigations. It consists in bringing to light facts on behalf of a company. Such a process has always existed when prepping for a case, for example. Legal...

 Tuchtrecht voor ambtenaren; een oplossing voor het handhavingstekort bij handhavers en toezichthouders

De toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde.[2] Kl...

 Het nieuwe boetetoemetingsbeleid van DNB en de AFM

Het afgelopen jaar hebben de financieel toezichthouders, DNB en de AFM, nieuwe versies van hun boetetoemetingsbeleid openbaar gemaakt. Eind november 2020 trad het ‘Algemeen boetetoemeti...