Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2021 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. E.D.H. Nanninga
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. J.G. Geertsma
mr. R.J.F. ten Ham
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

Inleiding

Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord vallen de bladeren in groten getale van de bomen. Het is duidelijk, de zomer van 2021 is voorbij, de herfst is in aantocht. Het einde van de zomer viel dit jaar samen met Prinsjesdag 2021. Het betrof net als vorig jaar een sobere versie van deze doorgaans feestelijk ogende dag, aangezien de 1,5 meter-regel nog van toepassing was en de politieke leiders van ons land er nog altijd niet zijn geslaagd een nieuw kabinet te formeren. Een onderwerp dat ook dit jaar in de kabinetsplannen niet ontbreekt, betreft de ‘bestrijding van ondermijnende c... ...lees meer

Artikel

De AVG-berisping in perspectief: bestuursstrafrecht of bestuurlijk pardon?

mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is een nieuw handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtdomein geïntroduceerd: de berisping.[2] De berisping komt in de Nederlandse rechtsorde reeds voor als disciplinaire straf óf tuchtrechtelijke maatregel. De berisping is in het Nederlandse recht dus niet helemaal nieuw. Daarentegen is zij dat wel als formeel handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtrecht. Anders dan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is er geen enkele toezichthoudende instantie of in... abonneren of dit artikel kopen.

French bar guidelines on internal investigations: an overview

Stephane Bonifassi, Victoire Chatelin, Louise Gernelle with Bogdan Karpenko’s contribution1

Lawyers have always handled internal investigations. It consists in bringing to light facts on behalf of a company. Such a process has always existed when prepping for a case, for example. Legal entities called on lawyers to investigate directly or indirectly facts in relation to possible criminal or administrative sanctions, or even civil claims. However, under the influence of the US practice, internal investigations have become a formal process, this is due to the fact that it could lead to extensive negotiations with enforcement authorities, notably, in the field of competition or co... abonneren of dit artikel kopen.

Tuchtrecht voor ambtenaren; een oplossing voor het handhavingstekort bij hand...

mr. Y.E.A. Buruma en mr. F.H.H. Sijbers1

De toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde.[2] Kleine fouten werden disproportioneel bestraft, en ook ouders die in het geheel geen blaam trof, werden de dupe. Een deel van de problematiek is terug te voeren op beleid dat op onderdelen de juridische toets der kritiek niet zou kunnen doorstaan. Voorbeelden daarvan zijn de ‘alles-of-niets’ benadering, de wijze waarop ‘opzet/grove schuld’ werd gehanteerd en de discriminerende werking va... abonneren of dit artikel kopen.

Het nieuwe boetetoemetingsbeleid van DNB en de AFM

mr. dr. A.G. Mein1

Het afgelopen jaar hebben de financieel toezichthouders, DNB en de AFM, nieuwe versies van hun boetetoemetingsbeleid openbaar gemaakt. Eind november 2020 trad het ‘Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB’ in werking en begin juli 2021 het ‘Boetetoemetingsbeleid AFM 2021’.[2] In deze bijdrage beschrijf ik dat beleid op hoofdlijnen, wijs ik op overeenkomsten en verschillen en schets ik de context door er een enkel onderdeel uit te lichten. 2. VoorgeschiedenisEen eerdere versie van het beleid van DNB, de ‘Leidraad vaststellen hoogte bestuurlijke boete’, datee... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wie vraagt, wordt overgeslagen; een annotatie bij ABRvS 30 juni 2021, ECLI:...

mr. R.P.A. Kraaijeveld1

De uitspraakHoger beroep5. [appellant] bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat de AP heeft mogen besluiten om van het opleggen van een bestuurlijke boete aan het NIFP af te zien. Hij betoogt, onder verwijzing naar de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700 , en de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal mr. P.J. Wattel van 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:738 , dat de beginselplicht tot handhaving die in de rechtspraak met betrek... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelRechtbank Overijssel 17 juni 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:2454Een schoonmaakbedrijf is door de Rechtbank Overijssel veroordeeld voor overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet, in verband met een dodelijk ongeval te Coevorden op 21 februari 2019. Het slachtoffer, een werknemer van de verdachte rechtspersoon, was op die dag op een hoogte van vijf-en-een-halve meter bezig bovenop een dak grijze papierpulp op te ruimen. In het dak zaten... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS