Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 5

Tuchtrecht voor ambtenaren; een oplossing voor het handhavingstekort bij handhavers en toezichthouders

mr. Y.E.A. Buruma en mr. F.H.H. Sijbers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde.2 Kleine fouten werden disproportioneel bestraft, en ook ouders die in het geheel geen blaam trof, werden de dupe. Een deel van de problematiek is terug te voeren op beleid dat op onderdelen de juridische toets der kritiek niet zou kunnen doorstaan. Voorbeelden daarvan zijn de ‘alles-of-niets’ benadering, de wijze waarop ‘opzet/grove schuld’ werd gehanteerd en de discriminerende werking van het risico-classificatiemodel op basis waarvan aanvragen werden geselecteerd voor nadere controle.3

Dat de (meeste) betrokken ambtenaren zo kritiekloos uitvoering hebben gegeven aan dit beleid stemt tot nadenken.4 Mogelijk nog ernstiger is dat ambtenaren ook in de uitvoering van processen waarbij geen sprake was van knellende beleidsvoorschriften, geen gebruik hebben gemaakt van de ru...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Correctie binnen de procedure

3. Correcties binnen een strafrechtelijke procedure

3.1. Niet-ontvankelijkheid

3.2. Bewijsuitsluiting

3.3. Strafvermindering

4. Correcties binnen het (punitieve) bestuursrecht

5. Tussenconclusie

6. Strafrechtelijk aanspreken ambtenaren

7. Arbeidsrechtelijke correctie

8. Nationale ombudsman

9. Tussenconclusie

10. Tuchtrecht voor ambtenaren een noodzakelijke aanvulling

11. Voordelen tuchtrecht

12. Ambtelijk tuchtrecht

13. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Y.E.A. Buruma en mr. F.H.H. Sijbers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16887

Verder in 2021 nr.5

 Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord vallen de bladeren in groten getale van de bomen. Het is duidelijk, de zomer van 2021 is voorbij, de herfst is in aantocht. Het einde van de zomer viel dit jaar ...

 De AVG-berisping in perspectief: bestuursstrafrecht of bestuurlijk pardon?

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is een nieuw handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtdomein geïntroduceerd: ...

 French bar guidelines on internal investigations: an overview

Lawyers have always handled internal investigations. It consists in bringing to light facts on behalf of a company. Such a process has always existed when prepping for a case, for example. Legal...

 Tuchtrecht voor ambtenaren; een oplossing voor het handhavingstekort bij handhavers en toezichthouders

De toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde.[2] Kl...

 Het nieuwe boetetoemetingsbeleid van DNB en de AFM

Het afgelopen jaar hebben de financieel toezichthouders, DNB en de AFM, nieuwe versies van hun boetetoemetingsbeleid openbaar gemaakt. Eind november 2020 trad het ‘Algemeen boetetoemeti...