Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2021 nr. 5

Het nieuwe boetetoemetingsbeleid van DNB en de AFM

mr. dr. A.G. Mein1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het afgelopen jaar hebben de financieel toezichthouders, DNB en de AFM, nieuwe versies van hun boetetoemetingsbeleid openbaar gemaakt. Eind november 2020 trad het ‘Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB’ in werking en begin juli 2021 het ‘Boetetoemetingsbeleid AFM 2021’.2 In deze bijdrage beschrijf ik dat beleid op hoofdlijnen, wijs ik op overeenkomsten en verschillen en schets ik de context door er een enkel onderdeel uit te lichten.

2. Voorgeschiedenis

Een eerdere versie van het beleid van DNB, de ‘Leidraad vaststellen hoogte bestuurlijke boete’, dateert van 2010. Het nieuwe beleid is vooral een codificatie van de praktijk van de afgelopen tien jaar, zo kan worden afgeleid uit een opmerking van een vertegenwoordiger van DNB tijdens een zitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 17 december 2020.3 Een eerdere versie van het beleid van de AFM dateert van 2009 en is in 2015 herzien. Deze versie was aanvankelijk voor intern gebr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Voorgeschiedenis

3. Juridisch kader

4. Boetetoemetingsbeleid DNB

5. Boetetoemetingsbeleid AFM

6. Verschillen in boetetoemetingsbeleid

7. De passendheid van de boete

8. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. A.G. Mein1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16888

Verder in 2021 nr.5

 Voorwoord

Bij het schrijven van dit voorwoord vallen de bladeren in groten getale van de bomen. Het is duidelijk, de zomer van 2021 is voorbij, de herfst is in aantocht. Het einde van de zomer viel dit jaar ...

 De AVG-berisping in perspectief: bestuursstrafrecht of bestuurlijk pardon?

Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is een nieuw handhavingsinstrument in het Nederlandse toezichtdomein geïntroduceerd: ...

 French bar guidelines on internal investigations: an overview

Lawyers have always handled internal investigations. It consists in bringing to light facts on behalf of a company. Such a process has always existed when prepping for a case, for example. Legal...

 Tuchtrecht voor ambtenaren; een oplossing voor het handhavingstekort bij handhavers en toezichthouders

De toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde.[2] Kl...

 Het nieuwe boetetoemetingsbeleid van DNB en de AFM

Het afgelopen jaar hebben de financieel toezichthouders, DNB en de AFM, nieuwe versies van hun boetetoemetingsbeleid openbaar gemaakt. Eind november 2020 trad het ‘Algemeen boetetoemeti...