Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 10

Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange

Ing. A. van Gellicum en drs. P.C. van Arnhem

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Art. 5:87 lid 2 BW heeft betrekking op de vergoeding aan de erfpachter bij opzegging van het recht van erfpacht wegens verzuim. De marktwaarde van het (in de regel goed vermarktbare) recht van erfpacht moet worden vergoed, uitgaande van de fictie dat opzegging niet had plaatsgehad. Art. 5:99 lid 1 BW ziet op een geheel andere vergoeding: die in geval van expiratie van het erfpachtrecht door termijnverloop. Nu wordt de restwaarde van de (in de regel niet los van de grond vermarktbare) opstal aan de scheidende erfpachter vergoed na eindiging van de erfpacht.

De kern van de reactie van drs. K. de Lange wordt samengevat in zijn navolgende stelling: ‘Een vergoeding op basis van art. 5:99 lid 1 BW is een vergoeding van het vermogensbestanddeel van het erfpachtrecht in de zaak’. Deze stelling en zijn conclusie dat ‘uit de literatuur volgt dat in de wet geen verschil is gemaakt tussen de inhoud van de begrippen grondwaarde en waarde bloot eigendom en van de begrippen opstalwaa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Ing. A. van Gellicum en drs. P.C. van Arnhem
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16924

Verder in 2021 nr.10

 Pacht als proeftuin voor kwalificatievragen

Juristen die het pachtrecht beoefenen, zal het niet zijn ontgaan: met het arrest van 20 december 2019[1] (inmiddels min of meer algemeen bekend als het Inscharing-arrest) heeft de Hoge Raad aan de ...

 Het familiestatuut: wat de boer niet kent…?

Van oudsher zijn agrarische ondernemingen vaak familiebedrijven. Dat betekent dat in deze bedrijven drie belangrijke systemen met elkaar verweven zijn, namelijk: bedrijf, familie en eigendom. Ho...

 Opstalvergoeding einde erfpacht verdient een beter fundament. Reactie op artikel ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’

In ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’[2] bespreken Albert van Gellicum en Peter van Arnhem hoe de opstalvergoeding bij het einde van een tijdelijk erfpachtrecht naar hun mening m...

 Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange

Art. 5:87 lid 2 BW heeft betrekking op de vergoeding aan de erfpachter bij opzegging van het recht van erfpacht wegens verzuim. De marktwaarde van het (in de regel goed vermarktbare) recht van erfp...

 Boekbespreking - Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Pachtprocesrecht, mr. dr. J.M.M. Menu

Een praktische beschrijving van het procesrecht in pachtzaken. Dat is wat auteur Menu beoogt en ook doet. Het boek geeft een praktische beschrijving van de procesvoering in pachtzaken, passende ...