Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 10

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 14 mei 2019 en 28 april 2020,  ECLI:NL:GHARL:2019:4172 en ECLI:NL:GHARL:2020:3415 (Knolcyperus) (TvAR 2021/8069)

B. Nijman

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, D.H. de Witte en S.B. Boorsma en de deskundige leden W.G. Nijlant en C.R.M. van Wijk-Francissen)

Met noot B. Nijman

Pachtovereenkomst.

[Burgerlijk Wetboek, art.7:321 lid 1, art. 7:322 lid 1, art.7:337 art. 7:356, art.7:396, art. 7:399; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 131, art.164 lid 2, art. 170]

Gepacht land besmet door knolcyperus. Gebrek bij aanvang pacht? Na getuigenverhoor is gebrek niet vast komen te staan.

arrest van de pachtkamer van 14 mei 2019

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Steclan Bloembollen B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[appellant 2] B.V.,

beide gevestigd te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

appellanten in het principaal hoger beroep en geïntimeerden in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: eiseressen in conventie en verweers...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtovereenkomst.

arrest van de pachtkamer van 14 mei 2019

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De omvang van het hoger beroep

5 De beoordeling van het hoger beroep

6 De beslissing

arrest van de pachtkamer van 28 april 2020

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De verdere beoordeling van het hoger beroep

3 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
B. Nijman
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:4172
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16928

Verder in 2021 nr.10

 Pacht als proeftuin voor kwalificatievragen

Juristen die het pachtrecht beoefenen, zal het niet zijn ontgaan: met het arrest van 20 december 2019[1] (inmiddels min of meer algemeen bekend als het Inscharing-arrest) heeft de Hoge Raad aan de ...

 Het familiestatuut: wat de boer niet kent…?

Van oudsher zijn agrarische ondernemingen vaak familiebedrijven. Dat betekent dat in deze bedrijven drie belangrijke systemen met elkaar verweven zijn, namelijk: bedrijf, familie en eigendom. Ho...

 Opstalvergoeding einde erfpacht verdient een beter fundament. Reactie op artikel ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’

In ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’[2] bespreken Albert van Gellicum en Peter van Arnhem hoe de opstalvergoeding bij het einde van een tijdelijk erfpachtrecht naar hun mening m...

 Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange

Art. 5:87 lid 2 BW heeft betrekking op de vergoeding aan de erfpachter bij opzegging van het recht van erfpacht wegens verzuim. De marktwaarde van het (in de regel goed vermarktbare) recht van erfp...

 Boekbespreking - Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Pachtprocesrecht, mr. dr. J.M.M. Menu

Een praktische beschrijving van het procesrecht in pachtzaken. Dat is wat auteur Menu beoogt en ook doet. Het boek geeft een praktische beschrijving van de procesvoering in pachtzaken, passende ...