Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 5

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overheidsmaatregelen COVID-19

De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven.2 De meeste steunmaatregelen stoppen per 1 oktober 2021. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door. Zie voor de meest actuele informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.

Prejudiciële vragen coronacrisis en huurkorting

Op 30 september 2021 is de conclusie van de procureur-generaal, M.H. Wissink, gepubliceerd (zie ECLI:NL:PHR:2021:902 ) in het kader van de door de kantonrechter te Roermond aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen over – kort gezegd – of een van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd dient te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. De voortgang van de procedure kan gevolgd worden via: https://www.hogeraad.nl/prejudiciele-vragen/?vraag=21/01584.

Boeken

 

Huurrechtmemo 2021/2022...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Overheidsmaatregelen COVID-19

Prejudiciële vragen coronacrisis en huurkorting

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16959

Verder in 2021 nr.5

 Voorwoord

Zoals ook uit de rubriek jurisprudentiebespreking van deze editie blijkt, zijn er nog veel huurrechtelijke coronageschillen aanhangig bij de gerechtelijke instanties. Uitspraken in deze geschillen ...

 De WHOA en huurkorting

De verhuurder geeft een vinger, de WHOA pakt de hand? Aan huurders die met omzetverlies kampen is in deze tijden helaas geen gebrek. Meerdere verhuurders hebben zich in coronatijd, maar ook daarbui...

 De scheidslijn tussen feitelijke stoornis en gebrek

Een gebrek is volgens art. 7:204 lid 2 BW een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat ...

 Aandachtspunten bij de huur van Smart Buildings

Gebouwen worden slimmer, gezonder, efficiënter en duurzamer. Althans, gebouwen krijgen dergelijke eigenschappen in toenemende mate toegedicht waar het gaat om nieuw- en verbouw. Het betreffen eigen...

 Tips & tricks van een triple net huurovereenkomst

Ondanks dat triple net huurovereenkomsten in de praktijk steeds meer worden gebruikt, zijn de (juridische) publicaties over dit onderwerp schaars.[2] Hoog tijd voor wat tips & tricks over deze ...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven.[2] De meeste steunmaatregelen stoppen per 1 oktober 2021. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door. Zie voor...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...