Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 5

De scheidslijn tussen feitelijke stoornis en gebrek

mr. K. Keij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een gebrek is volgens art. 7:204 lid 2 BW een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat de huurder daarvan mocht verwachten. Dat sprake is van een stoornis in het huurgenot, waardoor de huurder niet het huurgenot heeft dat hij bij aanvang van de huurovereenkomst heeft mogen verwachten, betekent evenwel niet steeds dat ook sprake is van een gebrek waarvoor de verhuurder kan worden aangesproken.2 De reikwijdte van het begrip gebrek is niet onbeperkt en wordt onder meer begrensd door art. 7:204 lid 3 BW.3 Hierin staat dat geen sprake is van een gebrek in geval van een feitelijke stoornis door derden zonder bewering van recht als bedoeld in art. 7:211 BW en in geval van een bewering van recht zonder feitelijke stoornis. In dit artikel zal de feitelijke stoornis door derden, zonder bewering van recht in het kader van de huur van bedrijfsruimte worden besproken. In 2007 is i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Gebrek

2. Overlast door derde die geen huurder is van dezelfde verhuurder

3. Overlast als gevolg van bouwkundige staat van het gehuurde

4. Schade aan het gehuurde door een derde

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Keij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16952

Verder in 2021 nr.5

 Voorwoord

Zoals ook uit de rubriek jurisprudentiebespreking van deze editie blijkt, zijn er nog veel huurrechtelijke coronageschillen aanhangig bij de gerechtelijke instanties. Uitspraken in deze geschillen ...

 De WHOA en huurkorting

De verhuurder geeft een vinger, de WHOA pakt de hand? Aan huurders die met omzetverlies kampen is in deze tijden helaas geen gebrek. Meerdere verhuurders hebben zich in coronatijd, maar ook daarbui...

 De scheidslijn tussen feitelijke stoornis en gebrek

Een gebrek is volgens art. 7:204 lid 2 BW een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat ...

 Aandachtspunten bij de huur van Smart Buildings

Gebouwen worden slimmer, gezonder, efficiënter en duurzamer. Althans, gebouwen krijgen dergelijke eigenschappen in toenemende mate toegedicht waar het gaat om nieuw- en verbouw. Het betreffen eigen...

 Tips & tricks van een triple net huurovereenkomst

Ondanks dat triple net huurovereenkomsten in de praktijk steeds meer worden gebruikt, zijn de (juridische) publicaties over dit onderwerp schaars.[2] Hoog tijd voor wat tips & tricks over deze ...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven.[2] De meeste steunmaatregelen stoppen per 1 oktober 2021. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door. Zie voor...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...