Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 5

De WHOA en huurkorting

mr. J. le Clercq en mr. F.D. Crul1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De verhuurder geeft een vinger, de WHOA pakt de hand?

Aan huurders die met omzetverlies kampen is in deze tijden helaas geen gebrek. Meerdere verhuurders hebben zich in coronatijd, maar ook daarbuiten, welwillend opgesteld door de huur tijdelijk of permanent te verlagen. Zodoende kan een faillissement van huurders bij wie het water aan de lippen staat worden voorkomen. Voor huurders is de welwillendheid van verhuurders inmiddels niet meer de enige mogelijkheid om van een te hoge huur af te komen. Met de introductie van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) per 1 januari 2021 bestaat de mogelijkheid voor huurders om buiten surseance of faillissement van (een deel van) hun schulden af te komen. Een van de mogelijkheden die de WHOA biedt betreft het tijdelijk of permanent verlagen van de huurprijs. Een dergelijke regeling kan ook worden afgedwongen bij een verhuurder die daar niet vrijwillig mee instemt. Voor een verhuurder die reeds daarvoor vrijwillig

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De verhuurder geeft een vinger, de WHOA pakt de hand?

1. Art. 373 lid 1 en 2 Fw

2. Ipso facto-clausules 

3. Uitleg van artikel 373 lid 3 Fw

4. Rechtsvergelijking

5. Tussenconclusie: Reikwijdte en strekking art. 373 lid 3 Fw

6. Toepassing in de huurrechtpraktijk

6.1. Vaststellingsovereenkomst

6.2. Eerst opschorten, dan kwijtschelden

7. Slot 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. le Clercq en mr. F.D. Crul1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16951

Verder in 2021 nr.5

 Voorwoord

Zoals ook uit de rubriek jurisprudentiebespreking van deze editie blijkt, zijn er nog veel huurrechtelijke coronageschillen aanhangig bij de gerechtelijke instanties. Uitspraken in deze geschillen ...

 De WHOA en huurkorting

De verhuurder geeft een vinger, de WHOA pakt de hand? Aan huurders die met omzetverlies kampen is in deze tijden helaas geen gebrek. Meerdere verhuurders hebben zich in coronatijd, maar ook daarbui...

 De scheidslijn tussen feitelijke stoornis en gebrek

Een gebrek is volgens art. 7:204 lid 2 BW een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat ...

 Aandachtspunten bij de huur van Smart Buildings

Gebouwen worden slimmer, gezonder, efficiënter en duurzamer. Althans, gebouwen krijgen dergelijke eigenschappen in toenemende mate toegedicht waar het gaat om nieuw- en verbouw. Het betreffen eigen...

 Tips & tricks van een triple net huurovereenkomst

Ondanks dat triple net huurovereenkomsten in de praktijk steeds meer worden gebruikt, zijn de (juridische) publicaties over dit onderwerp schaars.[2] Hoog tijd voor wat tips & tricks over deze ...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven.[2] De meeste steunmaatregelen stoppen per 1 oktober 2021. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door. Zie voor...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...