Tijdschrift voor Zakenrecht 2021 nr. 3/4

Erfdienstbaarheid door bevrijdende verjaring verkregen

mr. A. Furr1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Rechtbank Gelderland 24 februari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2093

1. Inleiding

In deze annotatie zal de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 24 februari 2021 worden besproken. In de uitspraak wordt overwogen dat een erfdienstbaarheid is ontstaan door bevrijdende verjaring, omdat voldoende is vastgesteld dat op het moment dat de vordering tot beëindiging van het bezit sprake was van bezit nu voldaan is aan de eisen van zichtbaarheid en voortdurendheid. Die redenatie is voor een groot deel gestoeld op het bijzondere feit dat de betreffende erfdienstbaarheid gedetailleerd is omschreven in een concept-akte van vestiging erfdienstbaarheden. Hoewel deze akte nooit is gepasseerd en is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster, hebben partijen wel uitvoering gegeven aan de daaruit blijkende overeenkomst tot vestiging van de erfdienstbaarheid door zich overeenkomstig die afspraken te gedragen.

2. Feite...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Rechtbank Gelderland 24 februari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2093

1. Inleiding

2. Feiten en verloop

3. Overwegingen van de Rechtbank

4. Juridisch kader

4.1. Erfdienstbaarheid

4.2. Verkrijging

4.3. Bevrijdende verjaring

5. Noot

5.1. Uitzonderlijke omstandigheden

5.2. Kanttekeningen

5.2.1. Te strenge eisen

5.2.2. Te goeder trouw

5.2.3. Rol van de notaris

5.2.4. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A. Furr1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2021:2093
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16989

Verder in 2021 nr.3/4

 Sale-and-erfpacht-back en andere varianten

Sale-and-lease-back is een populair financieringsinstrument voor de transactiepraktijk. De schrijvers onderzoeken deze figuur en staan stil bij de mogelijkheden en voordelen van varianten, bijvoorb...

 Opschoning van de kadastrale registratie (II)

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard oplev...

 Jurisprudentieoverzicht

Advies A-G aan de Hoge Raad: op basis van welke rechtsgrond en onder welke omstandigheden heeft een commerciële huurder recht op huurkorting in de context van COVID-19? Procureur-Generaal bij de Ho...