Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 1

Annotatie: tuchtuitspraken over onafhankelijkheid en objectiviteit

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze annotatie gaat in op een uitspraak van de Accountantskamer en een daaropvolgende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ('CBb') in de appelprocedure. De casus heeft betrekking op een accountant die op de juiste wijze bedreigingen voor zijn objectiviteit en onafhankelijkheid onderkende en daarbij maatregelen nam. Maar de wijze waarop zowel de Accountantskamer als het CBb met de onderwerpen objectiviteit en onafhankelijkheid omgaan vraagt om een reactie.

 

1. Casus

De casus heeft betrekking op de overname van de aandelen van (onder meer) Zijerveld en Veldhuyzen B.V. (hierna 'Zijerveld'). Deze aandelen zijn in 2013 door Royal FrieslandCampina N.V. (verder 'FrieslandCampina') overgenomen van Mijwo Beheer B.V. (verder 'Mijwo').2 De koopsom voor deze overname bestond uit een basisbedrag en een aanvulling met een zogenoemde 'earn-out'. Die earn-out zou worden berekend over de EBITDA van Zijerveld over de jaren 2...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17158

Verder in 2022 nr.1

 Angstige accountants

Ter gelegenheid van zijn afscheid bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Paul Koster een interview gegeven aan het Financieele Dagblad.[2] In dit interview neemt hij het standpunt in d...

 Onafhankelijkheid accountant(skantoor), langdurige betrokkenheid en roulatie – complexe regelgeving

Langdurige betrokkenheid van een accountant (of een accountantskantoor[2]) bij een assurance-cliënt leidt tot bedreigingen voor de onafhankelijkheid[3]. De bedreigingen die zich daarb...

 Een uniform elektronisch verslaggevingsformaat voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

      Uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, dienen voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse financiële verslagen op te stell...

 Praktijkvraag: Ten onrechte tussenhoudsterregime van art. 2:408 BW toegepast, met nietig vaststellingsbesluit van de jaarrekening als gevolg

Deze praktijkvraag gaat in op de situatie van een tussenhoudster die in de inrichtings- en publicatiejaarrekening gebruik maakt van de tussenhoudstervrijstelling van art. 2:408 BW. Nadien blijkt da...