Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 1

Annotatie bij Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1701 en Parket bij de Hoge Raad 5 oktober 2021

mr. dr. M.T. van der Wulp en C.G.J. van Olst1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een strafzaak tegen een betaaldienstverlener zonder vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) speelde de vraag of sprake is geweest van het een "gewoonte" maken van het strafbare feit (uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning). De Hoge Raad legt hierbij het begrip "gewoonte" als strafverzwaringsgrond in verband met uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning uit. Daarnaast is de Hoge Raad ingegaan op de vraag of sprake is van het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener. De samenhang tussen beide vragen vloeit voort uit de wetsgeschiedenis, waarin is bepaald dat er geen sprake kan zijn van het "uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener" indien de betaaldienst slechts incidenteel wordt verleend. 

Het gerechtshof Amsterdam heeft in haar arrest bewezenverklaard dat de verdachte voor een aantal Soedanese boeren betalingen faciliteerde. In de periode tussen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. "Uitoefen van het bedrijf van betaaldienstverlener"

3. "Gewoonte"

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. M.T. van der Wulp en C.G.J. van Olst1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2021:1701
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17172

Verder in 2022 nr.1

 Onder de wapenen: sanctieverordeningen

"Sanctierecht", zo luidt een deel van de naam van dit tijdschrift. Daarmee wordt bedoeld het hele arsenaal aan handhavende en bestraffende regels waarmee de (ondernemende) burger kan worden geconfr...

 Het Blocking Statute en een beroep op overmacht bij naleving Amerikaanse sancties

De EU heeft middels het zogenoemde Blocking Statute, dat onder meer de naleving van bepaalde Amerikaanse sanctiewetgeving door EU-partijen verbiedt, een halt willen toeroepen aan de effecten van di...